K.F. Hein Fonds subsidieert 6 projecten van Geesteswetenschappen

 

Maar liefst 6 projecten van de faculteit Geesteswetenschappen hebben een subsidie ontvangen van het K.F. Hein Fonds: Utrechts studentenleven sinds 1945, Een geschiedenis van de Utrechtse neerlandistiek, Spinoza Web, Camera Interactiva, Game Lab, en Verborgen pareltjes van middeleeuws Utrecht.

Utrechts studentenleven sinds 1945

Studenten in collegebank voor de oorlog

Dit project zal resulteren in een toegankelijk overzichtswerk dat de geschiedenis van het studentenleven na de Tweede Wereldoorlog in al haar facetten beschrijft en illustreert. Dit werk zal zowel een overzicht geven van de landelijke ontwikkelingen in het hoger onderwijs als onderwerpen zoals studeren, werken, wonen en verenigingsleven in Utrecht in detail bespreken.
 

Een geschiedenis van de Utrechtse neerlandistiek

In 2016 bestaat de Utrechtse neerlandistiek 200 jaar. In maart 1815 hield Adam Simons als eerste hoogleraar Nederlandse spraakkunst zijn oratie. Om dit moment te markeren, schrijft de opleiding Nederlands een beknopte geschiedenis van het vakgebied in Utrecht aan de hand van portretten van hoogleraren. De publicatie wordt worden gepresenteerd tijdens een bijeenkomst op 8 april voor alumni, medewerkers en studenten van de opleiding Nederlands, waarin het 200-jarige bestaan van de Utrechtse neerlandistiek wordt gevierd.
 

Spinoza Web

Spinoza

Spinoza is Nederlands grootste filosoof. Hij hoort tot de klassieke denkers die het gezicht van de geschiedenis van de westerse wijsbegeerte bepalen. Ook onder het grote publiek leeft sterke interesse voor zijn denken. Die brede belangstelling vraagt om betrouwbare en toegankelijke informatie. Daarin wil dit project voorzien.

‘The Spinoza Web’ is een open-access website die leven, gedachtegoed en netwerken van Spinoza ontsluit voor uiteenlopende publieksgroepen. Door een aantrekkelijke presentatie te combineren met een onderbouwing die aan de hoogste wetenschappelijke eisen voldoet, worden zowel niet-ingewijden als specialisten bediend.

De subsidie van het K.F. Hein Fonds, specifiek bedoeld voor de bouw van de website, vormt een aanvulling op financiering door NWO en het departement Filosofie en Religiewetenschap.
 

Camera Interactiva

Camera Interactiva

Camera Interactiva is een nieuw jaarlijks talentontwikkelingsprogramma voor jonge denkers en makers in Utrecht. Studenten van de universiteit, de kunsten en jonge professionals uit de creatieve industrie worden uitgenodigd om een creatief verhaal te ontwikkelen en presenteren, dat gebaseerd is op academische kennis, en dat betrekking heeft op maatschappelijk relevante vraagstukken op het gebied van ‘burgerschap’ in de stad Utrecht.

Het eindresultaat zijn 3 creatieve visuele verhalen, die aan een breed publiek worden vertoond tijdens de Culturele Zondag op 3 april 2016. In 3 Creativity Labs worden vervolgens de drie winnende verhalen afzonderlijk vertoond en door het publiek bediscussieerd. Meer over Camera Interactiva.

De subsidie van het K.F. Hein Fonds is een aanvulling op bijdragen van het Centre for the Humanities, Descartes Centre, Institutions for Open Societies en Institute for Cultural Inquiry ICON (allen Universiteit Utrecht), Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) en het Nederlands Film Festival (NFF).

 

Game Lab

Doel van het Game Lab is om praktijkgebaseerd onderzoek naar games en gamen te bevorderen. Het Lab wil een platform bieden voor studenten en onderzoekers zonder technische achtergrond, om praktische vaardigheid te verwerven in game-ontwikkeling en om te leren hoe praktisch game design op een zinvolle manier kan worden ingebed in theoretisch werk over games. Meer over het Game Lab.
 

Verborgen pareltjes - Ontdek middeleeuws Utrecht

Studenten en docent bekijken middeleeuws handschrift in Universiteitsbibliotheek

In een lezingenreeks laten wetenschappers van het Utrecht Centre for Medieval Studies het publiek  kennismaken met nog onbekende hoogtepunten van de Utrechtse middeleeuwse geschiedenis en cultuur, zoals fresco’s, middeleeuwse handschriften en gedrukte boeken, heiligenverering, de oudste geschiedenis van de stad, Middeleeuwse liedcultuur en een levensbeschrijving van de iconische Suster Bertken.

De teksten van de lezingen zullen worden gepubliceerd in het Jaarboek Oud Utrecht. De lezingenreeks maakt onderdeel uit van het bredere programma ‘Ontdek Middeleeuws Utrecht 2016’ waarin verschillende Utrechtse erfgoedinstellingen samenwerken.
 

 

Over het K.F. Hein Fonds

Sinds 2001 stelt het K.F. Hein Fonds als bevriend fonds van het Universiteitsfonds jaarlijks een aanzienlijk bedrag ter beschikking ten behoeve van universitaire projecten. Meer informatie