23 juni 2014

Kennislink over het onderzoek van Suzanne Dikker: communiceren op dezelfde golflengte

De populair-wetenschappelijke website Kennislink besteedde onlangs aandacht aan hetonderzoek van taalwetenschapper dr. Suzanne Dikker. Zij onderzocht de rol van ons brein bij communicatie en ontdekte dat de hersenen van toehoorder en spreker bij goede communicatie gesynchroniseerd raken.

Taalwetenschappers wisten al dat onze hersenen druk bezig zijn met voorspellen wat er gezegd gaat worden wanneer iemand tegen ons spreekt. Dikker onderzocht of diezelfde mechanismen ook actief zijn in het brein van de spreker.

Ze ontdekte dat het brein van de spreker ook rekening houdt met de voorspelbaarheid van uitspraken. In het artikel op Kennislink wordt uitgelegd hoe Dikker en haar team dat precies onderzocht hebben. Hun voornaamste conclusie was dat wanneer de spreker en toehoorder elkaar begrijpen, hun hersenen een vergelijkbare activiteit vertonen: zij zitten dan letterlijk op dezelfde golflengte.