6 juli 2018

Kennisclips: Maak kennis met de (Utrechtse) Neerlandistiek

Leer alles over actueel Utrechts onderzoek naar de Nederlandse taal en cultuur middels zeven kennisclips. De filmpjes zijn een initiatief van de opleiding Nederlandse Taal en Cultuur van de Universiteit Utrecht. De kennisclips zijn met name bedoeld voor middelbare scholieren die een studie Nederlands overwegen of bijvoorbeeld een profielwerkstuk willen schrijven. Voor geinteresseerden in de Neerlandistiek zijn ze ook interessant.

Diversiteit

De introductieclip laat UU-alumnus Frits Spits, maker van het radioprogramma De Taalstaat, aan het woord. Kijkers krijgen in de zes andere clips niet alleen actueel onderzoek in beeld, maar zien ook waar kennis uit dat onderzoek wordt toegepast in het werkveld. Het centrale thema van de volledige serie is ‘diversiteit’. De clips laten op uiteenlopende manieren zien hoe diversiteit in de Nederlandse taal en cultuur een rol speelt.

De kennisclips laten de academische wereld van de Neerlandistiek zien die veel groter is dan leerlingen uit het schoolvak Nederlands kennen. Het accent ligt in dat schoolvak op vaardigheden, terwijl de kennisclips laten zien hoe naar de Nederlandse taal en cultuur onderzoek wordt gedaan. De kennisclips kunnen door docenten Nederlands worden ingezet om inhoudelijke diepgang aan het schoolvak Nederlands te geven.
Hoogleraar Vroegmoderne Nederlandse letterkunde

Van taalvariatie tot liedcultuur

De serie belicht onder andere normen over taalvariatie door de eeuwen heen, de relatie tussen meertaligheid en identiteitsvorming, oplossingen voor het produceren van begrijpelijke medische teksten zoals bijsluiters, de grenzen van meningsuiting in Nederlandse liedcultuur en de functie van literatuur bij het beter begrijpen van diversiteit in de samenleving. De clips maken ook duidelijk hoe belangrijke computationeel onderzoek voor de Neerlandistiek is: grote digitale corpora maar ook digitale analysetools geven tal van mogelijkheden om grootschalig, interdisciplinair en diachroon onderzoek te doen.

Opdrachten voor middelbare scholieren

De online kennisclips worden de komende maanden voorzien van digitale verwerkingsopdrachten. Op die manier kunnen leerlingen (vmbo-havo-vwo) actief met de thematiek van de kennisclips aan de slag. Leerlingen gaan via die opdrachten zelf op zoek naar informatie, bijvoorbeeld om wetenschappelijke lacunes op te vullen of om oplossingen te bedenken voor praktijkproblemen. Met name worden ze gewezen op digitale collecties en digitale tools die ze voor hun onderzoek kunnen gebruiken. Zo krijgen ze een nog beter beeld van wat de studie Nederlands inhoudt en ontdekken ze hoe het is om zelf bezig te zijn met uitdagende taal- en cultuurvraagstukken. De kennisclips worden bovendien toegelicht in een viertal colleges die de makers in Utrecht houden, en die bedoeld zijn om docenten en hun leerlingen verder te scholen in het onderzoek dat in de kennisclips besproken wordt.

ICT en Onderwijs

 Het project, onder leiding van prof. dr. Norbert Corver en prof. dr. Els Stronks,   werd gefinancierd door het facultaire Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs (USO) in het kader van ‘ICT en Onderwijs binnen de Geesteswetenschappen: stimulans tot het gebruik van digitale tools en blended learning’. De clips zijn geproduceerd door Kristel Doreleijers en cameraman Hans Schuurman, in samenwerking met Neerlandici van de Universiteit Utrecht én een aantal alumni van de Bachelor Nederlandse Taal en Cultuur, de Masters Neerlandistiek, Meertaligheid & Taalverwerving en de Research Master Nederlandse Literatuur en Cultuur.