Kennis in beeld. Denken en doen in de Middeleeuwen

Nieuw boek

Kennis in Beeld - Lie, van Leerdam, Meuwese, Patijn
 

Hoe zagen middeleeuwers zichzelf en de wereld waarin zij leefden? Welke kennis en inzichten bezaten zij en hoe gaven zij deze door? Antwoorden op deze vragen zijn te vinden in de zogenaamde artesliteratuur: instructieve teksten op het gebied van techniek en wetenschap. In Kennis in beeld worden artes-onderwerpen bestudeerd en gepresenteerd vanuit hun beeld- en teksttraditie.

Iedere bijdrage gaat uit van één kernafbeelding en één Middelnederlands citaat, ondersteund door toepasselijk visueel materiaal. De afbeeldingen versterken de betekenis van de tekst en verscherpen onze kijk op het verleden. Andersom geeft de samenhang met de instructieve teksten de afbeeldingen diepgang. De vlot leesbare bijdragen behandelen onderwerpen als seks, schoonheidsadviezen en slangen, hersenen, hekserij en hygiëne, voeding, votiefgeschenken, vrouwengeneeskunde, astrologie, kosmische muziek, de kunst van het sterven en nog veel meer. Gezamenlijk bieden zij een kleurrijk spectrum van intellectuele opvattingen en alledaags handelen in de Middeleeuwen. Dit boek is een initiatief van de Werkgroep Middelnederlandse Artesliteratuur (WEMAL).

Over de redacteuren

Drs. Andrea van Leerdam is communicatieadviseur bij de Universiteit Utrecht en alumnus Middeleeuwse studies. Als mediëvist is ze actief in WEMAL en de Stichting Jacob Cornelisz. van Oostsanen.

Prof. dr. Orlanda S.H. Lie is emerita hoogleraar Middeleeuwse cultuur aan de Universiteit Utrecht en voorzitter van WEMAL.

Dr. Martine Meuwese is universitair docent Middeleeuwse kunst aan de Universiteit Utrecht. Zij publiceert vooral op het gebied van middeleeuwse iconografie en handschriftverluchting van met name letterkundige teksten.

Drs. Maria Patijn is registrar bij het Van Gogh Museum in Amsterdam. Ze studeerde Kunstgeschiedenis en Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.  

  • Titel: Kennis in beeld. Denken en doen in de Middeleeuwen (Artesliteratuur in de Nederlanden 8)
  • Auteurs: Andrea van Leerdam, Orlanda S.H. Lie, Martine Meuwese, Maria Patijn (red.)
  • ISBN: 9789087044176
  • Uitgeverij: 2014, Uitgeverij Verloren