Keimpe Algra benoemd tot faculteitshoogleraar

Prof. dr. Keimpe Algra
Prof. dr. Keimpe Algra

Prof. dr. Keimpe Algra is met ingang van 1 juli 2014 benoemd tot faculteitshoogleraar. Zijn nieuwe leeropdracht luidt: Filosofie en wetenschapsgeschiedenis van de oudheid/History of ancient philosophy and science. Bovendien wordt Keimpe Algra per 1 september de nieuwe decaan van de faculteit Geesteswetenschappen.

Keimpe Algra heeft tal van publicaties op zijn naam staan over Hellenistische filosofie en is onder andere lid van de editorial board van het tijdschrift Philosophia Antiqua. Hij was in de periode 2003-2006 decaan van de toenmalige (sub)faculteit Wijsbegeerte en van 2007 tot medio 2013 vice-decaan onderzoek van de faculteit Geesteswetenschappen. Ook is hij voorzitter van de KNAW-stuurgroep Kwaliteit en relevantie in de geesteswetenschappen.