18 mei 2015

Katell Lavéant ontvangt Vidi-beurs voor onderzoek naar parodie in de Lage Landen (13e tot 17e eeuw)

Vijftien wetenschappers van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht hebben van NWO een Vidi-financiering toegekend gekregen van ieder maximaal 800.000 euro. Hiermee kunnen de Utrechtse talenten gedurende vijf jaar een eigen onderzoekslijn ontwikkelen en een onderzoeksgroep opbouwen. Dr. Katell Lavéant (ICON, Literatuur) was een van de Vidi-laureaten. Zij gaat onderzoek doen naar de vrolijke cultuur in en rond de Lage Landen (13e-17e eeuwen).

Lavéant zal de vrolijke cultuur in en rond de Lage Landen (13e tot 17e eeuw) onderzoeken. Daarbij zal ze zich richten op de culturele praktijken en materiële en literaire verschijnsels (o.a. spotteksten in het Frans en Nederlands) van deze vrolijke cultuur. Daarmee zal de letterkundige laten zien hoe parodie een essentiële rol voor sociale cohesie speelde.

Dr. Katell Lavéant
Dr. Katell Lavéant

Over de onderzoeker

Lavéant is universitair docent bij de afdeling Franse taal en cultuur (Departement Talen, Literatuur en Communicatie). Zij doceert sinds 2005 (middeleeuwse en vroegmoderne) Franse literatuur en vertaling. Lavéant doet onderzoek naar de laat-middeleeuwse en vroegmoderne toneelcultuur vanuit een interdisciplinair perspectief, aan de hand van historische en literaire bronnen.

Naast het eigen Vidi-project dat ze zal gaan starten, neemt Lavéant ook deel aan het project 'Transcultural Critical Editing: Vernacular Poetry in the Burgundian Netherlands, 1450-1530', onder de leiding van prof. dr. Adrian Armstrong (Queen Mary University, Londen). Ze zal samen met Samuel Mareel (Universiteit van Gent) een drietalige anthologie van gedichten uitgeven (verwacht in 2015).