Katadreuffe-prijs 2019 voor Margot Albert

De Katadreuffe-prijs 2019 is gewonnen door 4e jaars studente Margot Albert. Tijdens de start van het academisch jaar voor 1e jaars rechtenstudenten in de Jacobikerk ontving ze de prijs uit handen van de juryvoorzitter en vice-decaan Onderwijs van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie, prof. Elaine Mak. 

“Iedereen moet een keer proberen om vrijwilliger te zijn. Je helpt er mensen mee, maar je leert er vooral ook zelf veel van.”

Volgens de jury inspireert haar nominatie door oog voor het menselijke aspect in recht en bestuur en een buitengewoon indrukwekkende lijst van daarbij aansluitende activiteiten. Margot zet zich in voor onder andere vluchtelingen en kinderen, in Utrecht maar ook daarbuiten. Zij doet dat op een heel praktisch niveau, bijvoorbeeld als ‘maatje’ van een statushouder. Ondertussen werkt zij aan haar bredere ontwikkeling als een jurist die in staat is belastingrecht op rechtvaardige wijze toe te passen en die met kennis van bestuur en beleid echt iets kan betekenen voor de samenleving.

Katadreuffe-prijs
In 2012 werd professor Ivo Giesen uitgeroepen tot UU-docent van het jaar. Het prijzengeld dat hij daarmee won, heeft hij teruggegeven aan de student. Op zijn initiatief wordt ieder jaar de Katadreuffe-prijs uitgereikt (vernoemd naar de hoofdpersoon Jacob Willem Katadreuffe uit de roman Karakter van Ferdinand Bordewijk uit 1938) aan de meest opmerkelijke rechtenstudent van het afgelopen academische jaar. Wie is dat, de meest opmerkelijke rechtenstudent? Dat is iemand met karakter, bijvoorbeeld blijkend uit bijzondere studieprestaties, uit een waardevolle, duurzame bijdrage aan bijvoorbeeld Universiteit, Faculteit, Departement, maatschappij, stad, sport, of cultuur, maar dan wel steeds voor zover die bijdrage direct of indirect in verband staat met de studie aan het Departement Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht.

De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 500,-- alsmede een door professor Giesen gesigneerd exemplaar van Bordewijks roman Karakter.

Procedure
Margot was een van de drie genomineerden die na een grondige voorselectie van een groot aantal voordrachten door de jury waren geselecteerd. De jury van de Katadreuffe-prijs 2019 bestond dit jaar uit Petra klein Gunnewiek (advocaat/partner Van Benthem & Keulen), Elbert de Jong (universitair hoofddocent Privaatrecht), Nelly Wisse (student bachelor Rechtsgeleerdheid), Julia Krijbolder (student master Rechtsgeleerdheid) en Elaine Mak (vice-decaan Onderwijs en hoogleraar Encyclopedie en Rechtstheorie) als voorzitter.

De jury heeft met alle voorgedragen studenten  gesprekken gevoerd. Op basis van deze gesprekken is uiteindelijk een drietal nominaties voor de Katadreuffe-prijs 2019 door de jury vastgesteld. Deze nominaties betroffen in twee gevallen meerdere personen, die samen een opmerkelijke prestatie hebben geleverd. De jury was  gecharmeerd van de gedrevenheid en de opmerkelijke prestaties van alle genomineerden. Toch heeft de jury met eenparigheid van stemmen gekozen voor Margot.

Naast winnares Margot Albert waren ook  Hanine Al-Nassar en Youri Pluis en  Stephanie Balint, Thijs Friedrichs en Willem Pham genomineerd.

Margot Albert
Margot Albert is vierdejaars studente met een passie voor de techniek van het belastingrecht en de maatschappelijke aspecten van bestuur en beleid. Wat haar onderscheidt van medestudenten is haar jarenlange enthousiaste en tomeloze inzet als vrijwilliger. Zo is zij in de afgelopen twee jaar coördinator Kinderrechtenstad geweest, een verbindingsfunctie tussen Unicef en de gemeente Utrecht. Een rode draad in het vrijwilligerswerk van Margot is haar inzet voor vluchtelingen. Zij heeft als taalcoach en maatschappelijk begeleider statushouders geholpen om in Utrecht hun weg te vinden en ze heeft deze zomer meegeholpen bij de opvang van vluchtelingen op het Griekse eiland Lesbos. Haar boodschap aan nieuwe rechtenstudenten: “Iedereen moet een keer proberen om vrijwilliger te zijn. Je helpt er mensen mee, maar je leert er vooral ook zelf veel van.”

De overige genomineerden
Hanine Al-Nassar en Youri Pluis zijn beide derdejaars student en zijn de drijvende kracht achter de stichting VoorTegen. Deze stichting hebben zij vorig jaar opgericht om jongeren bewuster te maken van de Europese verkiezingen van 23 mei 2019. Zij hebben een jongerenstemwijzer ontwikkeld, festivals georganiseerd en gastlessen op MBO-scholen verzorgd in samenwerking met politieke jongerenorganisaties. Met hulp van subsidies hopen zij op grotere schaal gastlessen te kunnen verzorgen en te werken aan de oprichting van een Nederlandse jongerenraad. Hun motivatie is om burgerschap en politieke meningsvorming onder jongeren te versterken, zodat verkiezingen meer en breder gaan leven. Hanine en Youri raden nieuwe rechtenstudenten aan om, “als je iets voor de samenleving wilt bereiken, ondernemend te zijn en een beetje brutaliteit ten aanzien van de gevestigde instanties niet te schuwen”.

Stephanie Balint, Thijs Friedrichs en Willem Pham zijn tweedejaars studenten. Zij zijn de oprichters van Boeq, een bedrijfje dat op basis van een innovatief concept juridische studieboeken verzamelt en verkoopt. De kracht ligt in de laagdrempeligheid en het gemak voor studenten, gaandeweg is daar ook een duurzaamheidsaspect bijgekomen. In zes maanden tijd is Boeq professioneler geworden, met een Facebook-pagina en contacten met uitgevers om de juiste edities van boeken te kunnen leveren. Zij zijn nu bezig om het basismodel te verstevigen voor Rechtsgeleerdheid en hebben de ambitie om de go to te worden voor studenten bij ook andere faculteiten en universiteiten. Stephanie, Thijs en Willem willen aan nieuwe rechtenstudenten meegeven dat “je in het begin van je studie al iets kunt bereiken en juist daarmee ook breder kunt blijven kijken”.