13 april 2018

"Kasboekje van Nederland is een informatieve verademing van journaal-voxpop"

Kasboekje van Nederland. Foto: Femke Niehof
Kasboekje van Nederland. Foto: Femke Niehof

In De Groene Amsterdammer van deze week schreef tv-recensent Walter van der Kooi een lovende bespreking van Kasboekje van Nederland.

Van der Kooi ziet in de serie de omslag van bittere naar nette armoe, actualiteit, verschillen tussen jong en oud, man en vrouw, kruideniertje en internetaanschaf. "De gewone vrouw en man, van laagbetaald tot de kring van in aandelen beleggende dames, vormen een koor dat de hoofdmelodieën van kleine en grote veranderingen in gezinsfinanciën zingt. Met veel jongeren als dissonant: geld komt uit de muur."

Wat een verademing om de vox-pop, die journaals en actualiteitenrubrieken onpruimbaar maakt, nu eens informatief en to the point te horen.
Tv-recensent Walter van der Kooi