30 maart 2012

Ernst-Otto Onnasch (red.)

Karl Leonhard Reinhold: ‘Versuch einer neuen Theorie des menschlichen Vorstellungsvermögens’

De filosofie van Karl Leonhard Reinhold (1757-1823) is aan het eind van de 18e eeuw van groot belang voor de verbreiding van de filosofie van Immanuel Kant. Nagenoeg iedereen die zich destijds kantiaan noemt, heeft via de geschriften van Reinhold toegang verkregen tot de complexe kritische filosofie van Kant.

Het Versuch einer neuen Theorie des menschlichen Vorstellungsvermögens (1789) is Reinholds eerste systematische geschrift. Ernst-Otto Onnasch heeft Reinholds tekst voor het eerst in een moderne kritische editie beschikbaar gemaakt. De eerste deelband verscheen in 2010, met de nu verschenen tweede band is de editie compleet.

Fundament voor de kritische filosofie van Kant

In dit geschrift ontwikkelt Reinhold een nieuwe voorstellingstheorie die het ontbrekende fundament van de kritische filosofie van Kant beoogt te leveren. Deze nieuwe theorie levert volgens Reinhold de premissen voor de op zich juiste resultaten van Kants kritische filosofie. Reinholds kritiek dat het de kritische filosofie aan een fundament zou ontbreken, is historisch van het allergrootste belang geweest. Het markeert het geboorteuur van een van de meest creatieve en belangwekkende periodes van de filosofiegeschiedenis: het Duitse Idealisme.

Over de editie

De editie geeft alle afwijkende leeswijzen en is gedetailleerd becommentarieerd. De uitvoerige inleiding bevat een nieuwe interpretatie van de ontstaansgeschiedenis en van de doorwerking van Reinholds filosofie in de jaren ‘90 van de 18e eeuw. Reinholds filosofie is de historische sleutel voor het begrip van de verschillende wijsgerige motieven die de opkomst en ontwikkelingslijnen van het Duits Idealisme kenmerken.

Dr. Ernst-Otto Onnasch is docent-onderzoeker aan het departement Wijsbegeerte, afdeling Geschiedenis van de moderne filosofie. Tevens is hij lid van het Descartes Centre voor wetenschapsgeschiedenis en wetenschapsfilosofie. Hij publiceert vooral over de klassieke Duitse filosofie. In het kader van een NWO-VIDI project onderzoekt hij de wijsgerige nalatenschap van Immanuel Kant, het zogenaamde Opus postumum.

Titel: Versuch einer neuen Theorie des menschlichen Vorstellungsvermögens,
Teilband 1: Einleitung, Vorrede, Erstes Buch,
Teilband 2: Zweites und drittes Buch
Auteur(s): Karl Leonhard Reinhold, uitgegeven door Ernst-Otto Onnasch
isbn: deel 1: 978-3-7873-1934-3,
deel 2: 978-3-7873-1950-3
Prijs: € 68,00 per deel (gebonden)
Uitgeverij: 2010 en 2012, Felix Meiner Verlag