9 mei 2016

Kansen en beren op de weg voor interactie tussen mvo en mensenrechten

Antoine Buyse, hoogleraar rechten van de mens aan de Universiteit Utrecht: 

“Mensenrechtenschendingen worden zelden alleen door staten veroorzaakt. Dat besef is de afgelopen decennia steeds meer doorgedrongen. Ook bedrijven hebben verantwoordelijkheden om schendingen van mensenrechten te voorkomen en te herstellen. 

De UN Guiding Principles on Business and Human Rights bieden een raamwerk voor de gedeelde verantwoordelijkheid van staten en bedrijven op dat gebied. Hoewel dit geen bindend verdrag is zoals op andere gebieden van mensenrechtenbescherming, laat  het rapport helder zien dat ook niet-bindende normen direct en indirect invloed kunnen hebben op de praktijk. 

De auteurs tonen de interactie tussen maatschappelijk verantwoord ondernemen en mensenrechten, zowel de kansen als de beren op weg. Soms zijn er formeel wel juridische mogelijkheden, maar worden die door staten en slachtoffers nog te weinig gebruikt: daar is nog veel ruimte voor verbetering. Het rapport biedt daarvoor stevige en heldere handvatten.”

Antoine Buyse gaf deze reactie naar aanleiding van het rapport 'Zorgplichten van Nederlandse ondernemingen inzake internationaal maatschappelijke verantwoord ondernemen', dat is opgesteld door wetenschappers van de Universiteit Utrecht onder leiding van dr. Liesbeth Enneking.