9 januari 2018

Kabinetsambitie deskundig aanbesteden blijft achter

De visie op aanbesteden is in het laatste decennium in Europa en Nederland ingrijpend veranderd. De aandacht is niet meer primair gericht op de relatie tussen de inkopende overheid als opdrachtgever en het bedrijfsleven als opdrachtnemer. Dat zorgt voor steeds hogere eisen aan de deskundigheid van inkopers, waarbij het kabinet het onlangs liet afweten.

In hun laatste maandelijkse column voor de Staatscourant, rubriek aanbestedingsrecht, bespreken prof. mr. Elisabetta Manunza en prof. dr. Jan Telgen het ambitieniveau van de Nederlandse overheid: dat ligt in ieder geval een stuk lager dan dat van de Europese Commissie.

Voor de gehele column, klik hier.