José van Dijck spreekt Tweede Kamer toe over corona-apps

© iStockphoto.com

12 experts spraken op uitnodiging op 22 april in de Tweede Kamer over de corona-apps. De experts zijn unaniem kritisch op de plannen van het kabinet. José van Dijck was als universiteitshoogleraar media en digitale samenleving aanwezig om haar expertise te delen. Ook uit zij zich samen met prof. dr. Albert Meijer (Public Governance and Management) in de Volkskrant kritsch over de tracking-, tracing- en gezondheidsapps. 

Prof. dr. Jose van Dijck. Foto: Ed van Rijswijk
Prof. dr. Jose van Dijck. Foto: Ed van Rijswijk

"Een app is geen losstaande technische oplossing die door één bedrijf of consortium ‘klaar’ wordt gemaakt voor de samenleving", stellen zij. "Het is onderdeel van een publiek stelsel voor gezondheidszorg, ingebed in een democratisch bestel. In andere landen die al met een traceerapp werken, zoals Zuid-Korea en China, zien we dat die deel uitmaakt van een uitgebreide preventie-infrastructuur, zoals veelvuldig testen en strikte quarantaine-maatregelen bij positieve uitslagen. Hoe wil Nederland dat doen? Wie krijgt bijvoorbeeld de macht over de sturing van gebruikersgedrag: de overheid of de al dan niet commer­ciële ontwikkelaars van deze apps?"

Technische oplossing voor een medisch probleem

Als dit een instrument wordt in de dokterstas van de GGD, heeft de GGD dan voldoende middelen, expertise en bevoegdheden om haar werk, waarvan de app een onderdeel kan worden, uit te voeren?

In haar betoog de Tweede Kamer beaamde Van Dijck dit standpunt: "Deze discussie rond de corona-app gaat nu alleen om een technische oplossing voor een medisch probleem met privacy, veiligheid en gebruikersgemak als belangrijkste aandachtspunten. De bredere vraag is echter op welke manier we in onze samenleving om willen gaan met het verzamelen en verwerken van informatie die nodig is om deze (en misschien volgende) gezondheidscrisis te bestrijden. Een app kan daar wellicht onder strikte condities een rol in spelen, maar zonder uitgekiend beleid valt die in los zand. Als dit een instrument wordt in de dokterstas van de GGD, heeft de GGD dan voldoende middelen, expertise en bevoegdheden om haar werk, waarvan de app een onderdeel kan worden, uit te voeren? We moeten het daarom ook hebben over een preventie- infrastructuur die voor de langere termijn gaat werken en waarin verschillende opties in samenhang worden afgewogen, waaronder technologische oplossingen."