Joras Ferwerda spreekt in Tweede Kamer commissie over Plan van Aanpak Witwassen

Joras Ferwerda in Tweede Kamer

Joras Ferwerda (Utrecht University School of Economics) en Jacco Wielhouwer (VU) spraken met Tweede Kamer leden over wetsvoorstellen die de strijd tegen witwassen en het financieren van terrorisme in Nederland moeten verbeteren.

Op 26 januari deelden Ferwerda en Wielhouwer hun expertise op dit gebied met de kamer commissie en presenteerden daarbij een zogenaamde ‘Wetenschapstoets’. Dat is een relatief nieuw initiatief om wetenschappelijke inzichten beter en intensiever in te zetten bij voorgestelde wetgeving.

Hun belangrijkste observaties zijn dat het wetsvoorstel:
 

  • Potentieel een belangrijke verbetering kan leveren aan de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering
  • De onderbouwing van die bijdrage daaraan echter beperkt is
  • De evaluatievoorstellen van de effecten van de wet nog onvoldoende zijn
  • De maatschappelijke lasten (kosten) wel beperkt zijn
  • De effecten op privacy weloverwogen zijn
Duidelijk doel en plan voor evaluatie van wet ontbreken

Zij zijn kritisch over de formulering van het doel van de wet, die is te onduidelijk. Ook ontbreekt een duidelijk plan voor evaluatie.

De onderzoekers doen dan ook aanbevelingen om dit te verbeteren, bijvoorbeeld de koppeling van de administratie van opsporing en rechterlijke macht aan de meldingen van transacties waardoor duidelijk wordt meldingen daadwerkelijk geholpen hebben bij een veroordeling van witwassen of drugshandel. Dan is monitoren en leren mogelijk.

Joras Ferwerda is universitair docent bij de Utrecht University School of Economics (U.S.E.) en doet al meer dan twintig jaar onderzoek naar witwassen en de bestrijding daarvan. Hij is tevens certificeerd als witwasdeskundige voor de Nationale Politie en adviseert de Minister van Justitie en Veiligheid omtrent beleid tegen witwassen en ondermijning. Hij werkte mee aan de eerste studie naar de omvang en effecten van witwassen in Nederland, in opdracht van het Ministerie van Financiën. Op dit moment adviseert hij ook de Ethische commissie TMNL (transactiemonitoring).

Lees meer over de Wetenschapstoets op de website van de Tweede Kamer:
Het volledige debat met de Kamerleden kun je terugkijken op Debat gemist: