12 september 2018

Pluimveehouderij

Jonge dieren kwetsbaar bij NCD-dreiging

Na uitbraken van Newcastle Disease (NCD) in België houdt de Nederlandse pluimveehouderij de adem in. Ondanks een vaccinatieregime is de kans op een uitbraak in Nederland reëel. Het meest kwetsbaar zijn opfok- en vleeskuikenbedrijven. Het is lastig om jonge dieren voldoende weerstand op te laten bouwen.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat recente uitbraken van de zeer besmettelijke pluimveeziekte NCD in buurland België hebben gezorgd voor onrust in de Nederlandse pluimveesector. Net als vogelgriep is ook NCD een bestrijdings­plichtige ziekte. Dit houdt in dat een uitbraak grote gevolgen kan hebben. Grootschalige ruimingen, vervoersverboden in 3- en 10-kilometerzones en exportverboden zijn zaken waarmee de pluimveesector dan te maken kan krijgen.

(...)

Opfokorganisaties hebben vanwege de NCD-dreiging vanuit België hun entschema’s al uitgebreid met extra vaccinaties tegen NCD. Vleeskuikenhouders krijgen van diverse zijden het dringende advies om ook over te gaan tot extra vaccineren tegen pseudovogelpest in de eerste drie levensweken.

Epidemioloog Mieke Matthijs van Universiteit Utrecht onderstreept dit advies. “We weten uit onderzoek dat het wettelijk geregelde vaccinatieregime bij jonge dieren onvoldoende bescherming oplevert. Dat is al vele jaren bekend. De voorwaarden voor de, via bloedonderzoek aan te tonen, beschermingsgraad tegen NCD zijn niet altijd gelijk geweest.’

Het volledige artikel is verschenen in pluimveehouderij op 6 september 2018.