19 september 2014

Joes Segal tijdelijk hoofdconservator van het Wende Museum in Los Angeles

Wende Museum. Photo: Wikimedia Commons/Marie Astrid-Gonzalez
Foto: Wikimedia Commons/Marie Astrid-Gonzalez

Cultuurhistoricus dr. Joes Segal is van september 2014 tot juli 2015 gedetacheerd als hoofdconservator (Executive Curator) aan het Wende Museum in Los Angeles. Het museum beheert een grote collectie tekstuele, visuele en materiële bronnen uit het voormalige Oostblok ten tijde van de Koude Oorlog. Er wordt intensief samengewerkt met internationale wetenschappers en beeldend kunstenaars.

Tot de veelzijdige collectie behoren de nalatenschap van Erich Honecker, de laatste partijleider van de DDR, en een belangrijk deel van de inboedel van het gesloopte Palast der Republik in Berlijn. Joes Segal was eerder (2009) al eens werkzaam als gastconservator van het Wende Museum, en sinds enkele jaren als adviseur van het Wende Museum and Archive of the Cold War. Zijn onderzoek richt zich vooral op Duitse kunst- en cultuurgeschiedenis, de cultuur van de Koude Oorlog en op visuele cultuur.