22 mei 2017

Maak kennis met onze maatschappelijke partners: Jelle Kaldewaij & Swanet Woldhuis

Jij zegt jeugd, ik zeg onderwijs

Om te weten te komen wat al dan niet noodzakelijk is voor de gezondheid, het sociaal welzijn en het onderwijs van kinderen moeten Dynamics of Youth-onderzoekers in contact staan met de ‘Echte Wereld’. We hebben een aantal waardevolle contacten gelegd: onze maatschappelijke partners. We stellen hen voor in een reeks interviews. Deze keer Jelle Kaldewaij, directeur van het NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek) en Swanet Woldhuis, directeur van de Nederlandse Vereniging voor Autisme. Hoe denken zij bij te dragen aan Dynamics of Youth?

Jelle Kaldewaij, die zich sinds zijn eerste baan als leraar Nederlands heeft ondergedompeld in alles wat te maken heeft met onderwijs en taal, verwacht dat Dynamics of Youth waardevolle verbanden kan leggen tussen het onderwijskundig en het jeugdonderzoek. Zijn organisatie NRO heeft elk jaar 15 miljoen euro ter beschikking om te investeren in onderzoek. “We moeten dus zorgvuldig nadenken over de besteding daarvan. En we houden ook rekening met projecten waarbij we mogelijk financieel kunnen samenwerken met andere ministeries.”

Welkome invloeden

Kaldewaij verwelkomt multidisciplinaire invloeden. “In mijn vakgebied, het onderwijs, is het gunstig om door andere onderzoeksgebieden beïnvloed te worden. Jeugdstudies zijn grotendeels onderdeel van de vakgebieden van pedagogen en psychologen en vooral gericht op het individuele kind. Onderwijskundig onderzoek, aan de andere kant, gaat veelal over groepen,  leereffecten en processen. Ik denk zeker dat beide vakgebieden hun voordeel zouden kunnen doen met elkaars expertise.”

Een reeds bestaande directe link tussen Dynamics of Youth en Kaldewaijs NRO is de Nationale wetenschapsagenda. Een van de ‘routes’ (een selectie van samenhangende clustervragen rondom een complex thema) is die van 'Child and Adolescent Development, Upbringing and Education'. Utrechtse onderzoekers en andere onderzoeksgroepen zijn hier al bij betrokken en kunnen veel winst halen uit deze samenwerking, aldus Kaldewaij.

Gepersonaliseerd onderwijs

Naar welk soort onderwijsgerelateerde Dynamics of Youth-projecten is het NRO op zoek? “Neem bijvoorbeeld gepersonaliseerd onderwijs. Iedereen praat er over: elk kind heeft zijn eigen individuele kwaliteiten en zijn eigen perspectief. In de praktijk wordt echter gevraagd naar onderwijsprogramma’s die gericht zijn op grotere groepen. Als we kijken naar de onderzoeksvragen op dit gebied denk ik dat we elkaar kunnen helpen.”

Een tweede voorbeeld: kinderen uit achterstandsgroepen krijgen vaak een lager schooladvies dan je op basis van hun Cito-scores zou verwachten. “Schijnbaar bestaat er onder leerkrachten een vooroordeel wat dit betreft, maar het kan ook te maken hebben met hoe er door gezinnen in achterstandswijken aangekeken wordt tegen de scholen. Kunnen we deze gezinnen aanmoedigen om hun kinderen meer te stimuleren? En kan er een instrument ontwikkeld worden dat de invloed van de vooroordelen onder leerkrachten onderdrukt?”

Kan er een instrument ontwikkeld worden dat de invloed van de vooroordelen onder leerkrachten onderdrukt?
Jelle Kaldewaij

Geven en nemen

Hoe kan Dynamics of Youth profiteren van de samenwerking met het NRO? “We kunnen onderzoekers introduceren in de netwerken die nodig zijn voor onderwijskundig onderzoek, en hen helpen met onderzoeksvoorstellen en subsidies. Andersom kan Dynamics of Youth ons netwerk ook weer vergroten, toegang tot deskundigen faciliteren en bijdragen aan het ontwikkelen van onderwijskundige onderzoeksprogramma’s. En, niet minder belangrijk, via Dynamics of Youth krijgen we een overzicht van wat er momenteel speelt is in het jeugdonderzoek!”

Swanet Woldhuis
Samenwerkingspartners Sociale Wetenschappen

Swanet Woldhuis geeft leiding aan zowel de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) als ‘Balans’, de vereniging voor (ouders van) kinderen met ontwikkelingsstoornissen. Beide organisaties bestaan al tientallen jaren en hebben in die tijd sterke netwerken opgebouwd. Het delen van deze netwerken en de praktische kennis van wat het betekent om autisme te hebben is wat Woldhuis en haar collega’s Dynamics of Youth te bieden hebben.

Zichtbaarheid

Een van de troeven van de NVA betreft hun contacten met grote groepen mensen, aldus Woldhuis. “We hebben jaarlijks 1,7 miljoen unieke bezoekers op onze website en we kunnen deze ‘exposure’ delen met de onderzoekers in Utrecht. We hebben bovendien veel ervaring met het ontwikkelen van producten als boeken, lezingen en praktische hulpmiddelen, zodat DoY met onze hulp wetenschappelijke ontwikkelingen kan ‘vertalen’ naar praktische toepassingen waar kinderen met ontwikkelingsstoornissen en autisme baat bij hebben.”

De NVA publiceert het kwartaalblad ‘Autisme Magazine’ voor mensen met autisme en hun partners en ouders, leerkrachten en zorgverleners. Balans brengt zes keer per jaar het tijdschrift BM uit en daarnaast ‘BalansKIDS’, een special editie voor kinderen met (onder andere) ADHD. Als het team van Dynamics of Youth interessante bevindingen heeft met betrekking tot deze doelgroepen dan zouden deze tijdschriften daar een geschikt podium voor bieden, denkt Woldhuis.

Dynamics of Youth kan met onze hulp wetenschappelijke ontwikkelingen ‘vertalen’ naar praktische toepassingen waar kinderen baat bij hebben.
Swanet Woldhuis
Nederlandse Vereniging voor Autisme

Flamboyante onderzoekers

Naast deze internet- en drukwerknetwerken organiseren zowel de NVA als Balans ook een groot aantal live-bijeenkomsten, zo’n 100 per jaar. “We nodigen dan flamboyante onderzoekers uit zoals Eric Scherder en Dick Swaab om er voor te zorgen dat er voor iedereen iets interessants en aansprekend tussen zit. Daarna gaan we dan verder de diepte in met discussies en workshops over dyslexie, ADHD, autisme, plannen en organiseren, en nog veel meer.”

Behalve met de Universiteit Utrecht werkt NVA/Balans ook samen met de universiteiten van Amsterdam, Groningen, Leiden, Nijmegen, Maastricht en Tilburg, veelal met de faculteiten voor onderwijs en sociale wetenschappen. En soms ook met de technische faculteiten, bijvoorbeeld in het kader van de robotica ten behoeve van de ontwikkeling van technische hulpmiddelen die mogelijk toegepast kunnen worden in de klas of in de behandelkamer.

Playground

Vragen

Wat beschouwt Woldhuis als een waardevolle onderzoeksvraag voor zowel NVA/Balans als Dynamics of Youth? “Het is niet eenvoudig om hier in het eerste jaar van ons maatschappelijk partnerschap al een antwoord op te geven, maar een voorbeeld zou kunnen zijn het onderzoek naar DCD (Developmental Coordination Disorder), een stoornis bij kinderen met minder ontwikkelde motorische vaardigheden. Er is nog maar weinig bekend over DCD en het vergroten van deze kennis zou nuttig zijn. Maar in dit beginjaar is mijns inziens het meest belangrijk dat we werken aan het tot stand brengen en stimuleren van wederzijdse betrokkenheid en het delen van onze netwerken.”

Dynamics of Youth

Dynamics of Youth verbindt als een van de vier strategische thema’s van de Universiteit Utrecht excellent kinder- en jeugdonderzoek uit alle zeven faculteiten, en zoekt het antwoord op een cruciale vraag voor volgende generaties: hoe kunnen we onze kinderen helpen bij hun ontwikkeling tot gebalanceerde individuen, die zich succesvol kunnen handhaven in een snel veranderende omgeving?