20 september 2018

'Jihadist' niet hetzelfde als 'terrorist'

© iStockphoto.com/zabelin

Op 18 september verscheen een opiniestuk van dr. Joas Wagemakers (Religiewetenschap) in het Nederlands Dagblad. Wagemakers vraagt zich in zijn stuk 'Jihadist is nog geen terrorist' af of de veelvuldig gemaakte vergelijkingen tussen de termen 'jihadist' en 'terrorist' wel terecht zijn.

Dr. Joas Wagemaker
Dr. Joas Wagemakers

Vorige week werd bekend dat de Nederlandse regering financiële steun heeft verleend aan de Syrische groep al-Jabha al-Shamiyya, maar daar inmiddels mee is gestopt. Reden voor de financiële steun was de gewapende strijd die de organisatie al-Jabha al-Shamiyya leverde aan de Syrische regering.

Gewapende strijd vormt blijkbaar geen bezwaar, onder de voorwaarde dat deze strijd geen terroristisch karakter gaat aannemen en er geen burgers  bij betrokken raken. Het is dus goed om een onderscheid te maken tussen strijd, jihadisme en terrorisme. Al lopen die drie termen in de berichtgeving vaak door elkaar aldus Wagemakers. 

Het valt moeilijk te ontkennen dat organisaties als al-Qaeda en de Islamitische Staat (ISIS) zich onder het mom van jihad schuldig hebben gemaakt aan terrorisme. In dit verband is het ook niet vreemd dat door veel niet-moslims de term 'jihad' bijna automatisch met terrorisme wordt geassocieerd

Door verscheidene terroristische acties van al-Qaeda en ISIS in de afgelopen jaren is de term 'jihadisme' steeds meer voor 'terrorisme' gaan staan. De betekenis en de geschiedenis van het concept laten echter zien dat deze link onterecht is. "De term 'jihad' is afkomstig van het Arabische werkwoord jahada, wat 'beijveren' of 'zich inspannen' betekent. In de Koran wordt het op diverse manieren gebruikt, vaak in combinatie met de woorden 'op de weg van God', wat duidelijk de religieuze motieven erachter weergeeft. 'Jihad' kan volgens moslims een innerlijke strijd zijn tegen je eigen zonden of een poging maatschappelijke misstanden recht te zetten. Tegelijkertijd zien veel moslims jihad als gewapende strijd en hiervoor zijn ook veel aanknopingspunten te vinden in de tekstuele bronnen van de islam.", schrijft Wagemakers.