Jeroen Cammeraat benoemd tot lid van de Raad van Toezicht

Portretfoto van Jeroen Cammeraat
Jeroen Cammeraat

De demissionair minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft Jeroen Cammeraat per 1 oktober benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van de Universiteit Utrecht. Cammeraat is een ondernemer en bestuurder binnen de life sciences met jarenlange ervaring in het internationale bedrijfsleven.

Jeroen Cammeraat is momenteel toezichthouder bij de medische bedrijven Cassini Technologies en Plasmacure, strategisch adviseur bij deep-tech bedrijf IBA en executive coach bij INSEAD Business School. Eerder vervulde hij verschillende functies bij Philips Healthcare, waaronder die van Vice President, en vervolgde hij zijn carrière bij verschillende ondernemingen in de life sciences, bijvoorbeeld op het gebied van kankertherapie, tandheelkunde en oogheelkunde. ICT speelt in zijn loopbaan een belangrijke rol: Cammeraat zet zich in voor de bescherming van kennis en privacy, en voor het mogelijk maken van nieuwe impactvolle toepassingen voor de samenleving. 

“Het is een voorrecht om als lid van de Raad van Toezicht een bijdrage te mogen leveren aan de doelstelling van de Universiteit Utrecht om te werken aan een betere wereld”, aldus Cammeraat. “Ik hoop dat te doen door mijn internationale ervaring als ondernemer en toezichthouder bij grote ondernemingen en verschillende start-ups in te zetten.”

Open en betrokken

Karin Laglas, voorzitter van de Raad van Toezicht, is blij met zijn komst. “Jeroen is een open en betrokken persoon met oprechte interesse in de ander en diens motieven. Zijn ruime ervaring en expertise als ondernemer en bestuurder binnen de life sciences en ICT sluiten nauw aan bij de actuele opgaven en vraagstukken binnen de Universiteit Utrecht en de maatschappij en zijn van grote waarde voor de Raad van Toezicht - we kijken uit naar de samenwerking.”

In de Raad van Toezicht ontstond een vacature door het vertrek van dr. Jan van der Eijk die na de maximale termijn van acht jaar in de Raad van Toezicht afscheid neemt. De universiteitsraad is betrokken geweest in het sollicitatieproces en steunt de benoeming van Jeroen Cammeraat van harte.

Over de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt, met het oog op de taken van de universiteit zoals vastgelegd in de Wet Hoger Onderwijs, toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door het College van Bestuur, en staat dit college met raad ter zijde. De Raad van Toezicht telt vijf leden die worden benoemd door de minister van OCW. De overige leden van de Raad van Toezicht zijn ir. Karin Laglas, dr. Mirjam Bult, drs. Bas Hendriks en Dr. Adrian de Groot Ruiz.