20 december 2017

Janneke Plantenga interim-decaan bij faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie

Janneke Plantenga interim decaan bij REBO

Het college van bestuur heeft Janneke Plantenga per 1 januari 2018 benoemd tot interim-decaan van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie. Ze volgt Annetje Ottow op, die per 1 januari vicevoorzitter wordt van het college van bestuur van de Universiteit Utrecht. Plantenga is benoemd voor een periode van twee jaar.

Janneke Plantenga (1956) is op dit moment vice-decaan onderzoek bij de faculteit en hoofd van het departement Economie. Anton Pijpers, voorzitter van het college van bestuur: “De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie staat voor een aantal grote uitdagingen de komende periode. Janneke Plantenga is een ervaren bestuurder die de faculteit goed kent en daarmee voor stabiliteit en bestuurlijke continuïteit kan zorgen. De benoeming heeft de steun van de faculteitsraad”. 

Er is gekozen voor een periode van twee jaar opdat de interim decaan een aantal  belangrijke, onder Annetje Ottow ingezette veranderingsprojecten kan afmaken, onder andere op het terrein van de bestuurlijke organisatie van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie en de ondersteuningsorganisatie, waaronder het project ‘OBP in Beeld’. In het voorjaar 2019 zal het College van Bestuur de werving starten voor een nieuwe decaan.

Janneke Plantenga is sinds 2005 hoogleraar Economics of the Welfare State. Haar onderzoek richt zich op sociale ongelijkheid in de samenleving vanuit een economisch perspectief. Daarnaast is ze onder meer onafhankelijk lid van de SER-commissie Arbeidsmarkt en onderwijsvraagstukken (AMV). Plantenga heeft veel zin om als interim decaan aan de slag te gaan:

Het is een schitterende faculteit met topstudenten en deskundige medewerkers. REBO staat middenin de samenleving en werkt veel samen met andere faculteiten en externe partners. We zijn steeds op zoek naar de beste inrichting van onze maatschappij. Ik ken als vice-decaan onderzoek, alle drie de departementen al goed. Het is een groot voorrecht om de faculteit te mogen leiden en vertegenwoordigen als interim decaan de komende tijd.