14 mei 2019

Janneke Plantenga herbenoemd als decaan REBO

Janneke Plantenga wordt per 1 januari 2020 door het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht herbenoemd als decaan van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO). Plantenga was sinds januari 2018 interim-decaan van de faculteit REBO. In de afgelopen twee jaar heeft zij een aantal belangrijke veranderingen doorgevoerd in de bestuurlijke en ondersteuningsorganisatie van de faculteit.

Janneke Plantenga

Het college van bestuur benoemde Janneke Plantenga in 2018 voor een periode van twee jaar tot interim-decaan van de faculteit. Het college koos voor een interimdecanaat om te zorgen dat Plantenga een aantal belangrijke veranderingen op het gebied van organisatie en ondersteuning kon afmaken die door haar voorganger, Annetje Ottow, in gang waren gezet. Het college van bestuur heeft veel waardering voor de wijze waarop Plantenga deze veranderingen heeft weten te realiseren. Daarnaast heeft Plantenga goede stappen gezet bij de invulling van het huidige facultair en universitaire strategisch plan. Ook de faculteitsraad heeft hier waardering voor. Daarom en na brede consultatie van onder meer de faculteitsraad heeft het College van Bestuur besloten haar te herbenoemen voor een termijn van vier jaar.

Janneke Plantenga is sinds 2005 hoogleraar Economie van de welvaartstaat aan de Universiteit Utrecht. Daarvoor was zij tussen 2000 en 2005 hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Haar onderzoek richt zich op sociale ongelijkheid in de samenleving vanuit een economisch perspectief. Ze vervulde eerder bestuurlijke rollen binnen de Universiteit Utrecht, als hoofd departement Economie en vicedecaan onderzoek bij de faculteit REBO. Ze is sinds 2018 voorzitter van de universitaire taskforce Diversiteit. En ze is onder meer lid van de centrale plancommissie van het CPB, die het CPB adviseert over werk en werkwijze.