Janneke Plantenga eerste Diversity Dean

Janneke Plantenga
Janneke Plantenga. Foto: Ivar Pel

Hoogleraar Janneke Plantenga is benoemd tot de eerste Diversity Dean van de Universiteit Utrecht. “Diversiteit moet vanzelfsprekend worden, en we hebben iedereen erbij nodig.”

Ter gelegenheid van De Dag van de Diversiteit, 6 oktober 2020, leggen Janneke Plantenga en programmamanager Brigitte Prieshof uit waarom diversiteit en inclusie zo wezenlijk van belang zijn voor de universiteit. Tegelijkertijd presenteren ze het nieuwe meerjarenplan Equality, Diversity & Inclusion.

Diversiteit moet vanzelfsprekend worden, en we hebben iedereen erbij nodig.

Gelijke kansen

“Het is onze opdracht als publieke instelling om te zorgen voor diversiteit van studenten en medewerkers,” zegt Janneke Plantenga. “Omdat we iedereen gelijke kansen willen bieden, maar ook omdat we ons als universiteit simpelweg niet kunnen veroorloven om geen gebruik te maken van al het potentieel in de samenleving.”

Dat juist zij gevraagd werd om de eerste Diversity Dean van de universiteit te worden, kwam niet uit de lucht vallen. Al sinds haar studie zet ze zich in voor diversiteit en gelijkheid. “Ik ben 1975 economie gaan studeren, als een van de weinige meisjes,” vertelt zij. “Ik ben me al heel vroeg gaan engageren voor man-vrouw-verschillen, de arbeidsmarkt, kinderopvang, deeltijdwerk en flexibiliteit van arbeid. Maatschappelijke gelijkheid heeft sindsdien mijn aandacht gehad als onderzoeker.”

“Het zit ook diep in mijn familiegeschiedenis. De emancipatorische werking van onderwijs moet je niet onderschatten. Mijn vader maakte zijn lagere school af net voor de oorlog en moest met 13 jaar gaan werken. Hij bleef zijn hele leven lang cursussen volgen en erbij studeren. Uiteindelijk werd hij adjunct-directeur van een technische school. Het werd me al vroeg duidelijk dat onderwijs de poort was tot zelfontplooiing. Dat gun ik iedereen.”

Het is belangrijk dat iedereen zich op de universiteit thuis en gewaardeerd voelt en een bijdrage kan leveren.

Gerichte actie

Het programma Equality, Diversity & Inclusion heeft ambitieuze doelen voor de komende vier jaar, zegt programmamanager Brigitte Prieshof. “Het is belangrijk dat we onze focus verbreden. De afgelopen jaren hebben we heel hard gewerkt aan onder andere genderdiversiteit en de toegankelijkheid van gebouwen voor studenten met een beperking. Dat is belangrijk, maar diversiteit kent meer dimensies. Het gaat bijvoorbeeld ook om studenten en medewerkers met migratieachtergrond. Om dat te bereiken hebben we iedereen nodig: studenten, medewerkers en medezeggenschap.”

“De afgelopen vier jaar hebben we belangrijke stappen gezet. We hebben verschillende trainingen georganiseerd, ruim 20 initiatieven gefinancierd uit het Stimuleringsfonds en een Diversity Award geïnstalleerd. Ook werken we aan een meer diverse instroom en selectie van studenten. Dat is een goed begin. Het is belangrijk dat iedereen zich op de universiteit thuis en gewaardeerd voelt en een bijdrage kan leveren. We willen niet alleen een diverse instroom van studenten en medewerkers, maar we willen die diversiteit ook behouden. Daarom gaan we aandacht besteden aan de instroom, doorstroom èn uitstroom.”

De brede focus beoogt ervoor te zorgen dat de universiteit over vier jaar daadwerkelijk meer divers is geworden. Janneke Plantenga: “We willen de komende jaren zorgen voor meer diversiteit en gelijke kansen voor iedereen zowel in het onderwijs en onderzoek. We willen ook dat de universiteit op dit gebied impact heeft op de samenleving. Diversiteit mag vanzelfsprekender worden. De U-raad heeft het in dit verband over cultuurverandering. Daar gaat het inderdaad om, maar dat gaat niet vanzelf. Daartoe is gericht beleid en bewuste actie nodig.”

“Het mag af en toe best schuren, we hoeven niet altijd met elkaar eens zijn. Die insteek lees je ook in het nieuwe nationale actieplan voor meer diversiteit en inclusie. We moeten lef hebben en meer durven. We willen ook een lerende organisatie zijn, want we hebben zeker niet overal een antwoord op. Daarom hebben we voor het programma nu een stuurgroep met een brede vertegenwoordiging uit alle delen van de universiteit. We nodigen alle studenten en medewerkers uit om een bijdrage te leveren.”