28 augustus 2017

Janneke Plantenga benoemd tot lid Centrale Plancommissie CPB

De ministerraad heeft prof. dr. Janneke Plantenga benoemd tot lid van de Centrale Plancommissie van het Centraal Planbureau (CPB). Zij is departementshoofd van de Utrecht University School of Economics (U.S.E.) en hoogleraar Economie van de welvaartstaat. Daarnaast zit zij in het faculteitsbestuur van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie van de Universiteit Utrecht en is zij onafhankelijk lid van de SER-commissie Arbeidsmarkt en onderwijsvraagstukken.  

Naast prof. Plantenga zijn ook Dirk Jan van den Berg (voorzitter van de Raad van Bestuur van Sanquin), Peter Blom (CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur van de Triodos Bank ) en Frida van den Maagdenberg (lid van de Raad van Bestuur van het Academisch Medisch Centrum) benoemd als commissieleden.

De Centrale Plancommissie van het CPB komt ten minste twee keer per jaar bijeen en adviseert over het werk en de werkwijze van het CPB.  De leden van de commissie zijn afkomstig uit de wetenschap en het bedrijfsleven. De commissieleden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de eenmalige mogelijkheid tot verlenging.