3 februari 2017

Jan Vorstenbosch in Trouw: feitencrisis niet de schuld van cultuurwetenschappers

© iStockphoto.com/Bulentozber
© iStockphoto.com/Bulentozber

In de media is een 'feitenstrijd' losgebarsten: er zou een diepgeworteld wantrouwen jegens objectieve kennis zijn, en dat is de schuld van postmoderne academici, zo zegt de Franse wetenschapsfilosoof Bruno Latour. Die beschuldiging aan het adres van voornamelijk cultuurwetenschappers is echter niet helemaal terecht, stelt filosoof dr. Jan Vorstenbosch (Ethiek Instituut) in Trouw (2 februari).

Dr. Jan Vorstenbosch
Dr. Jan Vorstenbosch

Allereerst waren het namelijk niet eens de postmoderne filosofen die de fundamentele twijfel aan waarheid introduceerden, dat deden de natuurwetenschappers Descartes en Galilei en hun volgelingen al in de zestiende eeuw. Toch is het ook te simpel om dan maar richting de natuurwetenschap te wijzen met de vinger ter verklaring van de huidige feitencrisis.

De huidige problemen zijn volgens de filosoof niet direct ontstaan door Descartes of de natuurwetenschap, maar evenmin door de cultuurwetenschappers of postmoderne filosofen. "Ze ontstaan ook niet door scepticisme, maar door de organisatie van het scepticisme in instituties zoals wetenschap, journalistiek en politiek", instituties waarvan de communicatiekanalen richting het publiek in turbulente wateren zijn geraakt volgens Vorstenbosch. En in dat water moeten wetenschappers, journalisten en politici nog leren zwemmen.