Jan ten Thije coördinator project Meertaligheid & Medezeggenschap

Meertaligheid in medezeggenschapsorganen

Prof. dr. Jan ten Thije. Foto: Didi van Zoeren
portret van hoogleraar Jan ten Thije

Na zijn emeritaat is Jan ten Thije opnieuw aangesteld als hoogleraar interculturele communicatie. Tot 1 juli 2022 coördineert hij het project Meertaligheid & Medezeggenschap. Het project heeft als doel om de participatie van internationale medewerkers en studenten in medezeggenschapsorganen te stimuleren.

Video over het project Meertaligheid & Medezeggenschap

Met ingang van het vorige academisch jaar experimenteert de Universiteitsraad met meertaligheid in de vorm van Luistertaal. Het geeft leden van de raad de mogelijkheid om te kiezen tussen spreken in het Nederlands of het Engels. Dit verbetert de kwaliteit van het debat en kan spreekangst wegnemen. Niet alle Nederlandstaligen zijn immers zo vloeiend in het Engels dat ze een debat over complexe zaken bevredigend kunnen voeren. Bovendien moeten ze rekening houden met internationals voor wie de Nederlandse taal en cultuur nieuw is. Met deze keuze bereidt de Universiteit Utrecht zich voor op tweetalig taalbeleid Nederlands/Engels in verband met de Wet taal en toegankelijkheid.

Ontwikkeling van tools

Het onderzoeksproject Meertaligheid & Medezeggenschap ondersteunt dit experiment, maar zal ook andere vormen van meertaligheid onderzoeken, zoals het gebruik van tolken. Het doel is meer inzicht in hoe medezeggenschapsorganen met meertalige situaties om kunnen gaan, niet alleen universiteitsbreed, maar ook in faculteitsraden, opleidingscommissies en docentenvergaderingen. Hiervoor heeft het project een aantal tools ontwikkeld, bijvoorbeeld de Toolkit Meertalig Vergaderen, de Workshop Meertalig Vergaderen (links alleen toegankelijk voor medewerkers) en de receptieve cursus Nederlands als bestuurstaal (de derde aflevering van deze cursus start in februari 2022. Informatie kun je opvragen bij Kimberley Mulder). Dit project sluit aan bij eerder onderzoek in opdracht van de Nederlandse Taalunie naar het gebruik van Luistertaal in de gezondheidszorg, de bouw en het onderwijs.

Jan ten Thije

Jan ten Thije promoveerde in 1994 op een onderzoek naar interculturele teamvergaderingen in onderwijsadviesinstellingen. Eerder was hij verbonden als Hochschuldozent aan de Technische Universität Chemnitz en als gasthoogleraar aan de Universität Wien. Van 2005 tot 2020 was hij coördinator van de Master Interculturele Communicatie, één van de succesvolle masters van de Faculteit Geesteswetenschappen. Hij is gespecialiseerd in interculturele communicatie in multiculturele en internationale organisaties.

Meer informatie

Meer informatie over Meertaligheid & Medezeggenschap en het onderzoeksteam vind je op de projectpagina. Leden van medezeggenschapsorganen kunnen zich daar ook aanmelden voor de cursussen en workshops. 

In DUB lees je het artikel van Jan ten Thije en Kimberly Naber: 'Waarom er voor het Nederlands én het Engels plek moet zijn in de U-raad'