30 maart 2011

Prijs voor Akademiehoogleraar van de KNAW

Jan Luiten van Zanden ontvangt miljoen voor onderzoek

Prof. dr. Jan Luiten van Zanden, economisch historicus aan de Universiteit Utrecht, ontvangt van de KNAW de Prijs voor de Akademiehoogleraar. Hij krijgt een bedrag van een miljoen euro voor wetenschappelijk werk, een lifetime achievement award voor onderzoekers die hebben aangetoond dat ze tot de absolute top van hun vakgebied behoren.

Jan Luiten van Zanden (1955) heeft een enorme invloed gehad op de ontwikkeling van zijn vakgebied, de economische geschiedenis. Hij ontwikkelde zich van expert op het gebied van negentiende- en twintigste-eeuwse economische geschiedenis tot expert op het gebied van de economische wereldgeschiedenis. In zijn boeken behandelde hij uiteenlopende zaken als landbouwgeschiedenis van Nederland en van Java, de rol van de arbeidsmarkt in het verleden, de geschiedenis van Shell en de Rabobank, en de rol van vrouwen bij het ontstaan van het kapitalisme. Centrale vraag in zijn onderzoek is steeds waarom sommige delen van de wereld rijk zijn en andere arm. Van Zanden onderzoekt dat onder meer door enorme databestanden met lonen en prijzen aan te leggen waarmee de levensstandaard zowel tussen landen als door de eeuwen heen vergeleken kan worden. Hij is een van de grondleggers geweest van het onderzoek met grote historische datasets. De jury is van oordeel dat Jan Luiten van Zanden als pionier en inspirator het vakgebied van de economische geschiedenis een solide basis heeft gegeven.

Spinozapremie

Jan Luiten van Zanden is faculteitshoogleraar geschiedenis van de wereldeconomie aan de Universiteit Utrecht. Hij studeerde geschiedenis en economie aan de VU. Daar was hij in1987 tot 1992 hoogleraar. In 1992 volgde een benoeming aan de Universiteit Utrecht. Daarnaast was hij tussen 2001 en 2009 onderzoeker bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Van Zanden werd in 1997 lid van de KNAW, en in 2003 ontving hij de Spinozapremie. Van Zanden is sinds enige jaren president van de van de Internationale Economic History Association. Zie ook de website van Jan Luiten van Zanden.

Twee prijzen

De KNAW kent jaarlijks twee van deze prijzen toe: een in de sociale of geesteswetenschappen, en een in de natuur-, technische of levenswetenschappen. De andere prijs gaat naar Jan Hoeimakers, geneticus aan het Erasmus MC. De twee winnaars van de Prijs Akademiehoogleraren zijn geselecteerd door een internationale jury die is samengesteld door de KNAW. De prijsuitreiking vindt plaats op woensdagmiddag 22 juni 2011, in het Trippenhuis, het gebouw van de KNAW in Amsterdam.

Meer informatie

KNAW: Irene van Houten, (020) 551 0733, communicatie@bureau.knaw.nl.
Universiteit Utrecht: Perscommunicatie, (030) 253 3550, perscommunicatie@uu.nl.