17 oktober 2018

Advies over vermoede schendingen wetenschappelijke integriteit

Jan Hogendijk benoemd tot lid van het LOWI

Prof. Jan Hogendijk (Wiskunde) is per september benoemd tot lid van het Landelijk Orgaan voor Wetenschappelijke Integriteit (LOWI), dat adviseert over vermoedens van schendingen van wetenschappelijke integriteit. In totaal telt het LOWI zes leden.

Met het vertrek van Iris Sommer (Geneeskunde) naar de Universiteit Groningen, was de Universiteit Utrecht niet meer vertegenwoordigd in het LOWI. Hogendijk is benoemd tot september 2022. Daarna is nog een herbenoeming mogelijk.

LOWI

Het LOWI is in 2003 ingesteld door de KNAW, NWO en de VSNU om de besturen van de aangesloten universiteiten en instituten te adviseren over vermoedens van schendingen van wetenschappelijke integriteit. Leden worden voorgedragen door het LOWI en benoemd na instemming door VSNU, KNAW en NWO.

Jan Hogendijk

Prof. Jan Hogendijk, Universiteit Utrecht
Prof. Jan Hogendijk; foto: Henk Thomas

Jan Hogendijk is sinds 2005 hoogleraar Geschiedenis van de Wiskunde aan de Universiteit Utrecht. Hij was onder meer opleidingsdirecteur van de bachelor Wiskunde, voorzitter van de Graduate School of Natural Sciences en President van de Commission on History of Science and Technology in Islamic Societies, onderdeel van de International Academy of History and Philosophy of Science. In 2010 werd hij verkozen tot lid van de KNAW.