11 juli 2018

Boerderij

Jacht kan risico op Afrikaanse varkenspest beperken

De verspreiding van Afrikaanse Varkenspest door wilde zwijnen is moeilijk in te dammen, maar intensieve jacht op gezonde populaties kan daarbij helpen.

Dat stelt een groep van Europese experts, onder wie de Nederlanders Hans Spoolder (Wageningen Livestock Research) en Arjan Stegeman (hoogleraar Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren, Universiteit Utrecht), in een advies van de Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA.

Voorkomen van verspreiding Afrikaanse Varkenspest

De wetenschappers geven advies aan de Europese Commissie, die in februari antwoord vroeg op vragen over onder andere de dichtheid van de populatie wilde varkens en de mogelijkheden om verspreiding van Afrikaanse Varkenspest door wilde zwijnen te voorkomen.

Aanleiding voor het advies is de voortdurende dreiging van Afrikaanse varkenspest in Oost-Europa. Het virus wordt steeds vaker vastgesteld bij gehouden varkens. De ziekte wordt mogelijk vanuit Oekraïne verspreid naar buurlanden, doordat besmette dode varkens illegaal worden gedumpt in rivieren (zoals de Donau). Kadavers (van wilde zwijnen en van gehouden varkens) kunnen een bron van besmetting zijn.

Volgens de onderzoekers zal Afrikaanse varkenspest minder kunnen verspreiden als de dichtheid van de zwijnenpopulatie laag is. De onderzoekers hebben evenwel niet kunnen vaststellen hoe laag de dichtheid moet zijn om er zeker van te zijn dat het virus, als het zich aandient, niet verder verspreid. Als er minder varkens zijn zullen er bij een uitbraak ook minder karkassen hoeven worden opgeruimd uit het wild.

Het volledige artikel is verschenen in Boerderij op 11 juli 2018