‘Ja, ik wil’: Amsterdamse ondertrouwregisters gedigitaliseerd

 

Het project ‘Ja, ik wil’ dat 3 februari van start is gegaan, is een omvangrijk digitaliseringsproject rond de Amsterdamse ondertrouwregisters (1581-1811). Onderzoekers van de afdeling Economische en Sociale Geschiedenis van de Universiteit Utrecht en het Stadsarchief Amsterdam gaan het komende jaar het eerste gedeelte van deze rijke informatiebron ontsluiten en bruikbaar maken voor onderzoek. Zij krijgen daarbij de hulp van een groot aantal vrijwilligers, waaronder geschiedenisdocenten, genealogen en geschiedenis-alumni. In de eerste twee dagen van dit project hadden zich al ruim honderd vrijwilligers aangemeld.

De Amsterdamse ondertrouwregisters zijn zowel qua inhoud als omvang uniek in hun soort. De bijna 500.000 inschrijvingen bieden, naast genealogische gegevens, een schat aan informatie over vroegmoderne huwelijksparen en hun omgeving: de leeftijd van de verloofden, de plaats van herkomst, hun woonplaats, beroep, aanwezigheid van ouders, enzovoort.

Nergens ter wereld bestaat een bron die zo volledig en voor zo’n lange periode (1578-1811) dit type informatie verschaft voor een grote stad als Amsterdam. In het verleden zijn er diverse initiatieven geweest om deze bron toegankelijk te maken, maar tot nog toe waren deze eerder fragmentarisch. Het project ‘Ja, ik wil’ moet hier verandering in brengen en deze schat aan informatie helpen ontsluiten zowel voor wetenschappers als voor gewone Nederlanders die op zoek zijn naar hun Amsterdamse voorouders.

ERC Starting Grant

Aanleiding voor het huidige initiatief is een onderzoeksproject, geleid door prof. dr. Tine De Moor, en ondersteund door een ERC Starting Grant. In dit project, ‘United we Stand’, wordt onderzoek gedaan naar de samenhang tussen het ‘Europese huwelijkspatroon’, de opkomst van allerlei zelf-organiserende instituties zoals gilden en begijnhoven, en de opvallende economische voorsprong van de Lage Landen in de vroegmoderne tijd.

De Amsterdamse ondertrouwakten bevatten door hun omvang en inhoud veel en essentiële informatie voor dit en gerelateerd onderzoek.

Meer informatie
Website 'Ja ik wil'