Ivo Giesen wordt Directeur Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC)

Op 9 september zal Ivo Giesen van start gaan als de nieuwe directeur van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC). Ivo Giesen is sinds 2004 werkzaam bij de UU als hoogleraar privaatrecht. Van september 2019 tot 1 januari 2024 was hij hoofd van het departement Rechtsgeleerdheid. Naast zijn werkzaamheden voor het WODC zal hij ook aan de universiteit verbonden blijven.

Onafhankelijk kennisinstituut

Het WODC is een onafhankelijk kennisinstituut dat als zelfstandige dienst valt onder het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het WODC voert zelf wetenschappelijk onderzoek uit en begeleidt onderzoek dat bij externe partijen wordt aanbesteed. Op basis van wetenschappelijk onderzoek levert het WODC gevraagd en ongevraagd kennis, inzichten, verbeterpunten en denkrichtingen aan voor organisaties die verantwoordelijkheid dragen voor het maken, uitvoeren of controleren van landelijk justitie- en veiligheidsbeleid. Zo kunnen zij evidence-informed werken aan behoud en verbetering van onze democratische rechtsstaat. Ivo volgt Gerty Lensvelt op.

Breed netwerk

Van Giesen wordt als nieuwe directeur niet alleen verwacht dat hij de ingezette koers krachtig voortzet, maar deze als inhoudelijk en bestuurlijk boegbeeld van het WODC ook actief in- en extern uitdraagt. Daartoe onderhoudt hij een breed netwerk, zowel in de wetenschappelijke wereld, de uitvoeringspraktijk als in de politiek-bestuurlijke omgeving. 

Ric de Rooij, plaatsvervangend secretaris-generaal van het Ministerie van Justitie en Veiligheid: “Alle vertrouwen dat Ivo met nieuw elan de ontwikkeling van het WODC voortzet en verder zal brengen.”

Ik beschouw het als een grote eer om leiding te mogen geven aan zo’n hooggewaardeerd onderzoeksinstituut

Universiteit Utrecht, Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie, Departement Rechtsgeleerdheid

Ivo Giesen: “Ik beschouw het als een grote eer, en zie er dan ook al enorm naar uit, om leiding te mogen geven aan zo’n hooggewaardeerd onderzoeksinstituut en de mensen die daar werken. Ik kijk er speciaal naar uit om samen met het MT te werken aan het extern positioneren van het WODC, het verder uitbouwen van landelijke samenwerkingsverbanden, het veilig delen van onze data (de schatkist), en het doorontwikkelen van de eigen onderzoeksagenda, waarbij de soms ingewikkelde politiek-bestuurlijke context waarin het WODC opereert, wat mij betreft een hele mooie uitdaging vormt.”

Naast zijn werkzaamheden voor WODC zal Giesen nog voor 0.2 fte aan de universiteit verbonden blijven.