Ivo Giesen nieuwe vice-president KNAW

Ivo Giesen, hoogleraar privaatrecht aan de Universiteit Utrecht

Prof. mr. Ivo Giesen is door de leden van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) gekozen als nieuwe vicepresident. Hij volgt per 1 september Marc Groenhuijsen op wiens tweede bestuurstermijn dan afloopt. Ivo Giesen is hoogleraar privaatrecht en hoofd van het departement Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht. Sinds hij in 2010 toetrad tot de KNAW is hij betrokken bij diverse activiteiten van de KNAW.

In zijn onderzoek kijkt Giesen naar oplossingen voor maatschappelijke problemen binnen het aansprakelijkheids- en procesrecht. Hij maakt daarbij ruim gebruik van andere wetenschappen, zoals economie, psychologie en sociologie. De KNAW is blij opnieuw een breed georiënteerde wetenschapper in haar bestuur op te kunnen nemen. Als bestuurslid wil Giesen zich sterk maken voor belangrijke KNAW thema’s als de positie van jonge onderzoekers en de ongebonden wetenschapsbeoefening, en hij wil een rol vervullen in het debat over Erkennen en waarderen van wetenschappers.

Het bestuur van de KNAW zal per 1 september bestaan uit Ineke Sluiter (president)   Marileen Dogterom (vicepresident en ‘foreign representative’), Ivo Giesen (vicepresident en algemeen secretaris), Martin van Hees (voorzitter Domein Geesteswetenschappen), Sjaak Neefjes (voorzitter Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen), Ton van der Steen (voorzitter Domein Natuur- en Technische Wetenschappen) en Linda Steg (voorzitter Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen).