Isaac Newton en het ware weten

Floris Cohen

Het bekende verhaal over Isaac Newton en de vallende appel klopt. Maar behalve met zwaartekracht hield hij zich ook bezig met kleuren, alchemie en ketterse theologie. Wat voor wetenschapper was Newton, waar bestonden zijn voornaamste prestaties uit, en hoe is hij ertoe gekomen? Wat staat er eigenlijk in zijn twee boeken, de Principia en de Opticks? Wat moeten we aan met zijn bizarre persoonlijkheid? En wat houdt ‘bewijzen’ in de natuurwetenschap eigenlijk in? Daarover gaat dit boek.

Nog als student kwam Isaac Newton (1642-1727) in de boomgaard van zijn moeder tot het inzicht dat een appel volgens hetzelfde principe op Aarde valt als de maan eromheen draait. Maar wat is nu dat principe? Twintig jaar later was ook dat tot hem doorgedrongen. En toen was het zaak om het niet bij een vermoeden te laten, maar voor de universele aantrekkingskracht en de wiskundige maat ervan een sluitend bewijs te leveren. Ook met zijn ontdekking dat zonlicht uit alle kleuren van de regenboog bestaat, rustte hij niet voordat hij die onomstotelijk had vastgenageld. Intussen hield hij zich al even intensief bezig met alchemie en met ketterse theologie.

Floris Cohen is hoogleraar in de vergelijkende geschiedenis van de natuurwetenschap aan de Universiteit Utrecht. Bij Bert Bakker publiceerde hij in 2007 De herschepping van de wereld. Het ontstaan van de moderne natuurwetenschap verklaard. Daarmee won hij de Eureka-prijs voor het beste boek waarin wetenschap voor een breed publiek toegankelijk wordt gemaakt.

Titel: Isaac Newton en het ware weten
Auteur(s): Floris Cohen
isbn: 978 90 35134 54 6
Prijs: € 24,95
Uitgeverij: 2010, Prometheus/Bert Bakker