6 maart 2017

Is onze privacy in goede handen?

Vrijwel alle politieke partijen lijken onze privacy belangrijk te vinden: ze maken er een speerpunt van in hun verkiezingsprogramma’s. Maar er is een complicerende factor. Gegevensbescherming en communicatievrijheid staan namelijk op gespannen voet met een andere waarde waaraan veel partijen een warm hart toedragen: veiligheid en bestrijding van criminaliteit.

Na de verkiezingen buigt de Tweede Kamer zich over een wijziging in de Grondwet, die wat dit aspect betreft beter bij de tijd moet worden gebracht. Alle spanningen tussen veiligheid en gegevensbescherming komen daarmee in één enkel grondwetswijzigingsvoorstel tot uitdrukking.

Dat maakt het extra spannend om te zien wat partijen ervan vinden, want stemmen doet er op dit punt echt toe, betoogt hoogleraar Janneke Gerards in dit stuk op Publiekrecht & Politiek.

Hoogleraar
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie - Departement Rechtsgeleerdheid - Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie - Departement Rechtsgeleerdheid - Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie - Departement Rechtsgeleerdheid - Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie - Departement Rechtsgeleerdheid - Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie - Departement Rechtsgeleerdheid - Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie

Dit artikel is onderdeel van het Dossier Verkiezingen in roerige tijden. In dit dossier belichten onderzoekers van de Universiteit Utrecht verkiezingsonderwerpen vanuit verschillende perspectieven.