6 december 2018

Iris van der Tuin over objectiviteit in het wetenschappelijk onderzoek

Prof. dr. Iris van der Tuin. Foto: Ed van Rijswijk
Prof. dr. Iris van der Tuin. Foto: Ed van Rijswijk

Op 5 december 2018 sprak prof. dr. Iris van der Tuin (Filosofie en Religiewetenschap) bij het programma Focus van NPO radio 1 over de vraag of de bubbel waar wetenschappers inzitten invloed heeft op hun onderzoek.

Van der Tuin kaart aan dat wetenschappers binnen een bepaalde wetenschap een cultuur op zich vormen, maar dat zij ook onderdeel zijn van de cultuur in de breedste zin van het woord. Zo kan een wetenschapper bijvoorbeeld onderzoek doen naar algoritmes, en tegelijkertijd zelf onderhevig zijn aan diezelfde algoritmes. Wetenschappers zijn dus onderdeel van het proces dat ze zelf bestuderen. Het doel van Van der Tuin is om deze wisselwerking bloot te leggen.

Sterke objectiviteit

Tevens stelt zij dat wetenschappers nooit volledig objectief kunnen handelen. Zij worden o.a. beïnvloed door de politiek en door hun geldschieters. Van der Tuin oppert dat het daarom nodig is om te streven naar sterke objectiviteit. Om onderzoek zo objectief mogelijk te maken zouden wetenschappers alle factoren die invloed hebben op hun onderzoek in beschouwing moeten nemen. Zo heeft de financiering van een onderzoek bijvoorbeeld invloed op de vraagstelling. Wetenschappers moeten deze informatie expliciet maken. Door in te gaan op de invloed die keuzes hebben op het onderzoek kan deze sterke objectiviteit bereikt worden.

online beschikbaar

De oratie van Van der Tuin, 'Vindingrijk: kritiek en creativiteit in cultuurwetenschappelijk onderzoek', is nu online beschikbaar.

Iris van der Tuin

Iris van der Tuin is filosoof en tevens verbonden aan Institutions for Open Societies, een interdisciplinair onderzoeksgebied van de Universiteit Utrecht gericht op de ontwikkeling en uitbouw van gezonde open samenlevingen, waar dan ook ter wereld.