29 januari 2018

Iris van der Tuin benoemd tot hoogleraar Theorie van de Cultuurwetenschappen

Dr. Iris van der Tuin
Dr. Iris van der Tuin

Dr. Iris van der Tuin is per 1 februari 2018 benoemd tot hoogleraar Theorie van de Cultuurwetenschappen (Theory of Cultural Inquiry) aan de faculteit Geesteswetenschappen. De leerstoel is ondergebracht bij het departement Filosofie en Religiewetenschap en maakt wat betreft onderzoek deel uit van het Instituut voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek en in het bijzonder van de onderzoeksgroep Transmission in Motion.

Drie kennisgebieden

De leerstoel Theorie van de Cultuurwetenschappen bevindt zich op het snijvlak van drie kennisgebieden: wetenschapsfilosofie en wetenschaps- en technologiestudies; de cultuurwetenschappelijke praktijk; en de cultuurtheorie. Het onderzoeksdomein van de leerstoel betreft de theoretische reflectie op praktijken van cultuurwetenschappelijk onderzoek.

Iris van der Tuin

Van der Tuin is onderwijsdirecteur van de School Liberal Arts en coördinator van de interdisciplinaire bacheloropleiding Liberal Arts and Sciences. Zij ontving in 2011 een NWO-Veni subsidie voor het project The Material Turn in the Humanities en was in dat kader een half jaar als gastonderzoeker verbonden aan het department History of Science van Harvard University. Zij rondt momenteel twee grote Europese onderzoeksprojecten af: de COST Action New Materialism: Networking European Scholarship on 'How Matter Comes to Matter' (2014-18) en Ethics of Coding: A Report on the Algorithmic Condition (2017).

Van der Tuin is sinds 2003 verbonden aan de Universiteit Utrecht. Voor haar aanstelling bij het departement Filosofie en Religiewetenschap werkte zij als docentpromovenda en later als universitair (hoofd)docent Genderstudies bij het departement Media en Cultuurwetenschappen. Daar promoveerde ze in 2008 bij prof. dr. Rosi Braidotti.

online beschikbaar

De oratie van Van der Tuin, 'Vindingrijk: kritiek en creativiteit in cultuurwetenschappelijk onderzoek', is nu online beschikbaar.