Invulling Universiteit Utrecht sectorplan Corona Hoger Onderwijs

Op verzoek van het Ministerie van OCW heeft de UU een sectorplan opgesteld met een instellingsspecifieke invulling voor het landelijke sectorplan Hoger Onderwijs. In dit plan worden vier scenario’s geschetst en bijbehorende maatregelen voor de aanpak rond Covid-19. Lees hier het sectorplan.