16 november 2011

Vier Vragen

Interview met Gabe van Wijk over zijn deelname aan de VN-klimaattop

De Utrechtse student Gabe van Wijk vertrekt 22 november naar Zuid-Afrika om als Nederlandse VN-jongerenvertegenwoordiger de VN-klimaattop in Durban bij te wonen. Gabe vormt als een van de twee Nederlandse VN-jongerenvertegenwoordigers de schakel tussen de Nederlandse jongeren en de (inter)nationale beleidsmakers die zich met duurzaamheid bezighouden. “Als wij en de vele jongeren uit andere landen niet naar de VN-top zouden gaan, zou de huidige generatie zonder ons beslissen over ónze eigen toekomst.” Vier vragen over zijn motivatie en zijn rol.

Waarom ben jij VN-jongerenvertegenwoordiger ‘Duurzame Ontwikkeling’ geworden?

Tijdens mijn bachelorstudie ‘Aarde en economie [Gabe van Wijk] ’ leerde ik welke invloed wij als mensen op de aarde hebben en de klimaatveranderingrisico’s die dat met zich meebrengt. Ik was helemaal niet zo’n eco-hippy of idealist, maar vond het wel zorgwekkend dat maar zo weinig mensen en vooral jongeren zich realiseren hoe onze aarde ervoor staat. Ik ben vooral jongerenvertegenwoordiger geworden om de kennis die ik zelf heb opgedaan verder te kunnen verspreiden onder Nederlandse jongeren. Ook was ik erg benieuwd hoe we het gedrag van jongeren in een duurzame richting kunnen veranderen. De overheid kan veel maatregelen nemen, maar wat heeft nou echt effect voor jongeren.

Wat is jouw voornaamste taak als VN-jongerenvertegenwoordiger?

Het klinkt een beetje abstract, maar we zijn de schakel tussen jongeren en de mensen die het voor het zeggen hebben in Nederland en de wereld. Concreet houdt dat in dat we naar twee soorten VN-toppen gaan: de jaarlijkse commissies voor duurzame ontwikkeling bij de VN in New York, en de klimaattoppen die elk jaar op een andere locatie zijn – dit jaar dus in Zuid-Afrika. Echter, onze grootste taak ligt in Nederland. We willen te weten komen hoe jongeren over het onderwerp duurzame ontwikkeling denken, en daarnaast willen wij ze wat leren over klimaatverandering, hernieuwbare energie en grondstofschaarste. Ook hebben we veel contact met maatschappelijke organisaties en bedrijven die zich inzetten voor een duurzamere samenleving.

Hoe kan jij concreet iets betekenen voor de Nederlandse jongeren?

In Nederland hebben we bijvoorbeeld onlangs op de Universiteit Utrecht een klimaatdebat georganiseerd voor studenten, met ex-minister en hoogleraar Jacqueline Cramer en toponderhandelaar Maas Goote. Vorig jaar hebben we op 19 middelbare scholen lesgegeven en hebben we meegedaan aan heel veel debatten, paneldiscussies en informatieavonden. En uiteindelijk zorgen wij er concreet voor dat Nederlandse jongeren een stem hebben bij de VN. Als wij, en de vele jongeren uit andere landen, niet naar de VN-toppen zouden gaan, zou de huidige generatie zonder ons beslissen over ónze eigen toekomst.

Wat wil je bereiken tijdens de VN-klimaattop?

We hebben eigenlijk drie doelen op de klimaattop. Ons eerste doel is om inhoudelijk onze jongerenstandpunten door te drukken in een artikel dat gaat over capacity building. Daarin staat beschreven hoe ontwikkelingslanden hun maatschappij kunnen klaarmaken voor het omgaan met klimaatverandering. Dit gaat over de sociale kant van het aanpassen aan het probleem. Onderwijs is daarin ook zeer belangrijk. Verder willen we Nederlandse jongeren betrekken bij wat we doen op de top. Als derde willen we in Durban de Nederlandse verantwoordelijke beleidsmakers spreken.

Lees meer over Gabe van Wijk en zijn rol bij de VN-klimaattop (incl. foto, video en linkjes).

Meer informatie

Gabe van Wijk, VN-jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling, 06 30 56 43 76, GabevanWijk@njr.nl.
Peter van der Wilt, persvoorlichter Universiteit Utrecht, (030) 253 3705, p.m.vanderwilt@uu.nl.

Faculteit Geowetenschappen: een duurzame Aarde voor toekomstige generaties