21 december 2015

Interview met Ellen Gerrits op Kennislink over logopedie

Prof. dr. Ellen Gerrits (Utrecht Institute of Linguistics OTS) is de eerste logopedist die de leerstoel Logopediewetenschap in Nederland bekleedt. Kennislink sprak met haar over het werk van een logopedist en over het samenspel tussen wetenschap en praktijk.

Gerrits: “Veel mensen kennen de logopedist als een soort spraakjuf, en voor heel veel mensen staat taal gelijk aan spreken. Maar we zijn dus niet alleen maar bezig met slissen; het is een stuk breder.”

Ze vertelt over de behandeling van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis: net als bijvoorbeeld bij ADHD of dyslexie kan een behandeling voor verbetering zorgen, maar niet altijd voor volledige genezing. In de behandeling is het vooral belangrijk dat de kinderen veelvuldig met goede taal in aanraking komen.

Prof. dr. Ellen Gerrits
Prof. dr. Ellen Gerrits

Als leerstoelhouder wil Gerrits graag de kloof verkleinen tussen wetenschappelijke inzichten en ervaringen uit de praktijk. “Er is heel veel kennis in de praktijk die de wetenschap niet bereikt en andersom.”