28 augustus 2017

Internationale samenwerkingsbeurs voor Martine Veldhuizen

© iStockphoto.com/Stefan_Redel

Dr. Martine Veldhuizen ontvangt financiering van NWO vanuit het programma Internationalisering in de geesteswetenschappen om onderzoek te doen naar de geschiedenis van de vrijheid van meningsuiting in Europa tussen 1400 en 1750.

Hoe lang bestaat vrijheid van meningsuiting in Europa?

In de middeleeuwen en vroegmoderne tijd was ‘vrijheid van meningsuiting’ niet bij wet vastgelegd, maar men uitte bijvoorbeeld wel degelijk openlijk kritiek op autoriteiten. De Universiteit Utrecht, de KU Leuven, de Universiteit van Gent en de Universiteit van Edinburgh zetten samen een netwerk op van historici, literatuurwetenschappers en linguïsten om inzicht te krijgen in Europa’s geschiedenis van vrijuit spreken tussen 1400-1750.

Internationalisering in de geesteswetenschappen

Doel van dit NWO-programma is het bevorderen van de samenwerking tussen Nederlandse geesteswetenschappers en hun buitenlandse collega's en versterking van internationale netwerkvorming.