13 januari 2017

Post Fossil City

Internationale ontwerpcompetitie vraagt ideeën voor de post-fossiele stad

De Urban Futures Studio lanceert de Post-Fossil City Contest. Deze prijsvraag nodigt de wereldwijde creatieve gemeenschap uit tot innovatieve en inspirerende ontwerpvoorstellen voor het leven in een stad zonder fossiele brandstoffen. De prijsvraag is een initiatief van de Urban Futures Studio van de Universiteit Utrecht, in samenwerking met de Gemeente Utrecht en het Ministerie van Infrastructuur & Milieu.

Tijdens het klimaatakkoord van Parijs in december 2015 spraken 195 landen af om de opwarming van de aarde tegen te gaan door de wereldwijde CO2-uitstoot met 95% terug te brengen. Dit besluit verandert ons dagelijks leven radicaal. Wat kunnen we van deze toekomst verwachten? Hoe verplaatsen we ons? Hoe ziet de leefomgeving eruit? En welke nieuwe uitdagingen komen we tegen? De Urban Futures Studio roept lokale en internationale kunstenaars, architecten, fotografen, filmmakers en andere creatieven op de post-fossiele stad van de toekomst tot leven te wekken. Op een manier die tot de verbeelding spreekt en ons in staat stelt de post-fossiele ervaring te horen, te ruiken of proeven.

Op woensdag 11 januari gaat de Post-Fossil City Contest van start. De deadline voor inzendingen is 24 februari. De jury, bestaande uit onder meer architect Winy Maas, de Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk en wetenschapper Maarten Hajer, selecteert de beste tien inzendingen. Deze ontvangen €1.000 als aanmoediging voor verdere uitwerking. Vanaf 15 juni zijn alle werken te zien tijdens een publiekstentoonstelling in Utrecht. Daar wordt de winnaar bekend gemaakt, die €10.000 ontvangt.

Tijdschema

  • Lancering Post-Fossil City Contest: 11 januari 2017
  • Deadline voor inzendingen: 24 februari 2017
  • Presentatie tien geselecteerden: 16 maart 2017
  • Opening Post-Fossil City Exhibit en bekendmaking winnaar: 15 juni 2017

Waar zijn we naar op zoek?

Inzendingen in elke vorm en grootte zijn welkom: illustraties en tekeningen, kaarten, 3D-modellen, maquettes, diorama's, scenario's, essays, verhalen en gedichten, video, audio, soundscapes, installaties, interventies, prototypes, et cetera. Een inzending mag de stad als geheel beschrijven, of slechts een bepaald onderdeel ervan.

Achtergrond

Fossiele brandstoffen hebben de wereld zoals we die nu kennen enorm beïnvloed. Ze hebben bepaald hoe we onszelf verplaatsen in onze auto’s, hoe we ons voedsel produceren en consumeren, op welke manier we onze economie draaiende houden, elektriciteit opwekken en onze steden ruimtelijk vormgeven. Maar of we het nu willen of niet, we zijn op weg naar een post-fossiele toekomst — een tijdperk dat steden en de dagelijkse realiteit drastisch zal (her)vormen. Zo sterk dat het moeilijk voor te stellen is hoe deze nieuwe stad eruit ziet, voelt, smaakt en ruikt.

In de twintigste eeuw heeft de auto, meer dan welke technologie ook, onze leefomgeving bepaald. Planners en architecten als Cornelis van Eesteren, Robert Moses en Le Corbusier ontwierpen steden die geschikt waren voor autoverkeer, volledig gericht op efficiëntie. Vandaag de dag worden hun plannen grotendeels beschouwd als achterhaalde utopieën, maar tegelijkertijd bepalen ze nog steeds in grote mate hoe we nadenken over stedelijke ontwikkeling. Wat gebeurt er als we (aspecten van) de nieuwe stad in het post-fossiele tijdperk ontwerpen? Is deze stad een utopie, of juist een dystopie? Welke kansen biedt de post-fossiele stad? En welke obstakels komen we tegen op de weg ernaartoe?

Om de post-fossiele toekomst te kunnen realiseren zullen we hem eerst moeten kunnen verbeelden

De Urban Futures Studio roept alle creatieve denkers en makers op om de kansen en problemen van de huidige steden als startpunt te nemen en van daaruit de post-fossiele stad te verbeelden.

Jury

  • Winy Maas (MVRDV)
  • Anita van den Ende (Ministerie van Infrastructuur & Milieu)
  • Willem Schinkel (Erasmus Universiteit, Center for Public Imagination)
  • Lot van Hooijdonk (Gemeente Utrecht)
  • Michiel van Iersel (Non-fiction)
  • Maarten Hajer (Urban Futures Studio, Universiteit Utrecht)

Over de Urban Futures Studio

De Urban Futures Studio (UFS) opereert op het kruispunt van wetenschap, beleid en bedrijfsleven en is onderdeel van de Faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht. De UFS bestaat uit een klein team van zeven medewerkers en staat onder leiding van professor Maarten Hajer. De UFS onderzoekt welke nieuwe manieren er zijn die omgaan met per definitie onzekere toekomsten (‘techniques of futuring’). Ontwerp en verbeelding zijn cruciaal. De complexiteit van de stad waar alles samenkomt vormt het hart van het onderzoeksgebied. De UFS gelooft dat in steden de veranderkracht zit die leidt tot een duurzame en sociaal inclusieve maatschappij.