7 maart 2017

Internationale finale Wiskunde A-lympiade voor leerlingen

Vrijdag 10 en zaterdag 11 maart komen zo’n 75 leerlingen van middelbare scholen uit Nederland, Duitsland, Denemarken, Aruba, Sint Maarten, Iran en Japan bij elkaar in het Gelderse Garderen voor de internationale finale van de Wiskunde A-lympiade. Dit is een groepswedstrijd voor (toegepaste) wiskunde die sinds 1990 jaarlijks door het Freudenthal Instituut van de Universiteit Utrecht wordt georganiseerd. Tijdens de finale werken teams van vier leerlingen aan het oplossen van een realistisch probleem met behulp van wiskunde.

In eerdere jaren hebben de teams gewerkt aan bijvoorbeeld het plannen van een conferentie (op basis van voorkeuren van deelnemers om verschillende lezingen en workshops bij te wonen), het vergelijken van de kwaliteit van scholen en het maken van een systeem om verschillende sportprestaties te vergelijken. Door het open karakter van de opdrachten, waarbij voor deze leerlingen geen standaardmethode bestaat, moeten de teams hun wiskundige kennis creatief inzetten. Ze leggen een complete weg af van probleemstelling - via strategiebepaling, oplossing en argumentatie - naar presentatie van de gevonden oplossing. Daarmee biedt de Wiskunde A-lympiade de mogelijkheid om een beroep te doen op vaardigheden die met opgaven uit het schoolboek nauwelijks aandacht krijgen.  

Dit jaar zullen er voor het eerst teams uit Japan aan de finale meedoen. In Japan is al enige jaren vergaande interesse in de praktische toepassing van wiskunde binnen het programma van de middelbare school, en dat heeft geleid tot deelname aan de Wiskunde A-lympiade. Naast de leerlingen (met een leeftijd van circa 17) zullen vanuit de diverse landen ook begeleidende docenten aanwezig zijn. Los van het binnen een realistische context bezig zijn met wiskunde, is het onderling leggen van contacten zeker ook een doel van deze finale.

Meer informatie over de Wiskunde A-lympiade is te vinden op:

https://www.uu.nl/onderwijs/wiskunde-a-lympiade