Internationaal UNESCO-onderzoeksteam publiceert eerste wereldwijde bodemdalingskaart

Een nieuwe wereldkaart, gepubliceerd bij een artikel in Science, laat zien dat bodemdaling als gevolg van de uitputting van onze grondwaterbronnen een wereldwijde, door de mens veroorzaakte bedreiging vormt met significante milieu-, sociale en economische gevolgen. Volgens de onderzoekers lopen 1,2 miljard mensen en twaalf procent van het mondiale bruto binnenlands product de kans om de gevolgen te ondervinden van bodemdaling.

Bodemdaling is een langzaam en geleidelijk optredend proces dat meestal fijne sedimenten (bv. klei) treft, bijvoorbeeld wanneer grondwater uit watervoerende lagen (aquifers) wordt gepompt. Het kan de grondwateropslagcapaciteit van aquifersystemen permanent verminderen, schade toebrengen aan gebouwen en infrastructuur en het overstromingsrisico in riviergebieden en kustvlakten verhogen. "Het meeste onderzoek naar bodemdaling richt zich op het bestuderen en oplossen van lokale bodemdaling, maar nadat we de belangrijkste omgevingsfactoren van deze gevallen in kaart hadden gebracht, konden we een uitgebreide wereldwijde bodemdalingskaart maken,” vertelt Gilles Erkens, geoloog bij de Universiteit Utrecht en Deltares, en co-auteur van het artikel.

Potentiële bodemdaling in Noord-Amerika en Oost-Azië, variërend van zeer laag (donkergroen) tot zeer hoog (rood).

Zesentachtig procent van de blootgestelde wereldbevolking leeft in Azië

Potentiële bodemdalingsgebieden bedreigen 21% van de grote steden wereldwijd, waarbij 86% van de blootgestelde bevolking in Azië woont. Hoewel er nog meer onderzoek nodig is om de wereldwijde impact van bodemdaling volledig te begrijpen, schat deze studie dat de huidige economische blootstelling aan potentiële bodemdaling 8,17 biljoen dollar bedraagt, oftewel 12% van het wereldwijde bruto binnenlands product. Bovendien geeft het onderzoek aan dat tegen 2040 naar schatting 635 miljoen mensen in overstromingsgevoelige gebieden zullen wonen, waar bodemdaling het overstromingsrisico zou kunnen vergroten.

"Deze getallen geven een hoognodige eerste schatting van de wereldwijde potentiële blootstelling aan en schade door bodemdaling," zegt Erkens. "Dit zal ons helpen om gebieden te identificeren waar bodemdaling kan optreden, maar tot nu toe niet als zodanig is erkend."

Preventie of mitigatie in de context van de wereldwijde verandering

Het onderzoek en de mondiale kaart hebben als doel het wereldwijde bewustzijn te vergroten en de overheid te informeren over het bodemdalingsgevaar. Het kan helpen om bodemdaling beter te begrijpen, nieuwe dalende gebieden te ontdekken en de mitigatie-inspanningen te sturen. "Landinrichters, stadsbestuurders en waterautoriteiten zouden deze informatie kunnen gebruiken om de gevolgen van bodemdaling te voorkomen of te verzachten, met name in de context van de mondiale klimaatverandering en groei van de economie en bevolking", aldus Dr. Herrera-García, hoofdauteur en onderzoeker bij de Geologische Dienst van Spanje.

Publicatie

Herrera-García et al., Mapping the global threat of land subsidence. 2020, Science, Vol. 371, Issue 6524, pp. 34-36. DOI: 10.1126/science.abb8549

De grafische informatie is te downloaden op: https://institutogeologicominero-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/g_herrera_igme_es/EhIpiZEazLFCiLvQdvW0udgBsoC_QxPIUIu0AOhFYLUmLw?e=tGtfAb

Navigeer door de kaart