5 april 2013

Interdisciplinaire bundel: ‘Disability and Universal Human Rights’

Disability and Universal Human Rights
 

Onder redactie van dr. Joel Anderson (Filosofie) en dr. Jos Philips (Filosofie/Ethiek Instituut) is een interdisciplinaire verzameling essays verschenen, getiteld Disability and Universal Human Rights: Legal, Ethical, and Conceptual Implications of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. De bijdragen gaan in op prangende filosofische, juridische en praktische kwesties die voortkomen uit de Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD).

 Met bijdragen van: Jackie Leach Scully, Marcus Düwell, Jenny Goldschmidt, Sigrid Graumann, Caroline Harnacke, Jan Vorstenbosch, Esther van Weele, Joel Anderson, Jos Philips.

Lees meer in het Engels.