8 februari 2018

Opening UU Honours College

Interdisciplinair honoursonderwijs krijgt centrale plek binnen de Universiteit Utrecht

Op dinsdag 6 februari voltrok rector magnificus Bert van der Zwaan de officiële opening van het UU Honours College. Dit UU Honours College biedt gemotiveerde studenten de kans om naast hun reguliere opleiding extra uitdagend interdisciplinair en interfacultair onderwijs te volgen.

Gemotiveerde studenten krijgen de kans om de mogelijkheden van studeren aan de Universiteit Utrecht optimaal te benutten.
Rector magnificus

Hiermee heeft deze verbredende interfacultaire vorm van onderwijs definitief een plek naast het reeds bestaande facultaire honoursonderwijs, dat meer diepgang in de eigen wetenschapsdiscipline biedt. Van der Zwaan: ‘Door het diverse aanbod van honoursonderwijs krijgen gemotiveerde studenten de kans om de mogelijkheden van studeren aan de Universiteit Utrecht optimaal te benutten.’

Honours community

Naast het aanbieden van onderwijs, bevordert het UU Honours College de verbinding en ontmoeting tussen honoursstudenten, -docenten en -alumni van de hele universiteit en maakt zij zich sterk voor nieuwe honoursinitiatieven. Zo stimuleert het nieuwe UU Honours College een actieve universiteitsbrede honours community.

Honours dean prof. dr. Michael Burke.
Honours dean prof. dr. Michael Burke tijdens de opening. Foto van Bart Weerdenburg.

De honours dean, prof. dr. Michael Burke, licht toe: ‘Wij leiden onze studenten graag op tot bewuste en kritische academici. Binnen de community kunnen we onze kennis met elkaar delen en verdiepen door met elkaar te discussiëren over wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen.’ Dat levert voordelen op voor zowel de honoursdocenten als -studenten.

Burke heeft een voorbeeld: ‘Ikzelf doe onderzoek naar de overtuigingskracht van taal. In gesprek met mijn honoursgroep bleken studenten van verschillende opleidingen ieder hun eigen perspectief op retorica te hebben: de een sprak over kunstmatige intelligentie en machine persuasion, terwijl een ander enthousiast keek naar  de verschillen tussen culturen wereldwijd. Ook kwam de overtuigingskracht van dieren aan bod. Dat zijn aspecten waar ik als hoogleraar retorica zelf nooit op was gekomen. Dít is nou wederzijdse inspiratie.’

Samenwerking en professionalisering

Verder bevordert het UU Honours College de samenwerking tussen alle honoursprogramma’s van de Universiteit Utrecht en ontwikkelt het College nieuwe honoursinitiatieven in samenwerking met internationaal toonaangevende universiteiten, instellingen en onderzoeksinstituten. Ook biedt het in samenwerking met het Centre for Academic Teaching een leergang honours teaching aan, zodat docenten zich kunnen professionaliseren voor dit type onderwijs.