Integrale aanpak in de strijd tegen obesitas

Meer dan de helft van de Nederlandse bevolking heeft overgewicht en ongeveer 14% obesitas. Cijfers die volgens het Institute for Preventive Health (i4PH) alleen zullen dalen als alle betrokken professionals – van docent, huisarts tot beleidsmedewerker – op verschillende plekken tegelijk aan preventie werken. Om die samenwerking een flinke zet te geven, organiseert zij op 23 november 2022 het congres ‘Accelerating cooperation to stop overweight and obesity’.

Martine van der Mast, programma directeur i4PH: “Jarenlang hebben we ingezet op publieksvoorlichting, maar de cijfers bleven stijgen. Met meer chronische ziekten en sociale problemen, zoals sociale ongelijkheid, hoge kosten voor de gezondheidszorg en minder arbeidsproductiviteit tot gevolg. Inmiddels weten we dat overgewicht en obesitas niet alleen ontstaan door gebrek aan kennis, maar door een combinatie van factoren, van eetgewoontes waar je mee opgroeit tot de aanwezigheid van sportfaciliteiten in de buurt. Dat vraagt om een integrale benadering en dat kan alleen als alle betrokken professionals samenwerken. Maar wie moet met wie samenwerken? En hoe? Dat is nog best lastig. Daarom organiseren wij deze conferentie; om professionals van verschillende disciplines bij elkaar te brengen en samen een integrale aanpak te ontwikkelen.“  

Van uitdagingen naar financiering van oplossingen

Antje Diertens, voormalig Tweede Kamerlid en de vrouw achter de initiatiefnota Gezonde Leefstijl, trapt de conferentie af met een oproep tot gezamenlijke gezondheidsdoelstellingen. De rest van de ochtend delen diverse wetenschappers en experts uit de praktijk tegen welke uitdagingen zij aanlopen, bijvoorbeeld uit projecten op scholen of in de zorg.

In de middag werken diverse teams samen mogelijke oplossingen uit. Acht groepen pitchen hun ideeën en de deelnemers met de beste ideeën krijgen seed funding van i4PH voor verder onderzoek. Dit is een selectie van alle voorstellen uit de seed call die vóór 21 oktober 2022 zijn ingediend. In de maanden na de conferentie zullen de teams hun bevindingen delen met de bezoekers van de conferentie, zodat alle professionals kunnen profiteren van hun kennis en ervaring.

Over Institute for Preventive Health (i4PH)

Gelijke kansen op een gezond leven en optimale zorg, ongeacht de sociaal-economische-positie. Dat kan, als we volop inzetten op preventie. Het Institute for Preventive Health (i4PH) - legt hiervoor een stevig fundament. Vanuit een integrale benadering werken we aan multidisciplinair onderzoek en innovatief onderwijs op het snijvlak van gezondheid, leefstijl, leefomgeving en technologie.

Het i4PH is onderdeel van de strategische alliantie tussen de Eindhoven University of Technology, Wageningen University & Research, Universiteit Utrecht en Universitair Medisch Centrum Utrecht. Vanuit het motto ‘challenging future generations’ zet de alliantie jonge onderzoekers, docenten en studenten aan het roer om samen te werken, dwars door disciplines heen. De vier instellingen bundelen in de alliantie hun expertises om zo bij te dragen aan maatschappelijke transities op het gebied van gezondheid, voedsel, energie en duurzaamheid.