7 maart 2019

Innovatieve dijkversterkingen bij waterschap Noorderzijlvest

Een aantal UCWOSL onderzoekers, waaronder Willemijn van Doorn-Hoekveld, Herman Kasper Gilissen, Annelies Freriks en Marleen van Rijswick, deden mee aan een workshop bij waterschap Noorderzijlvest, eind februari.
 

Hoogleraar Europees en nationaal waterrecht Marleen van Rijswick schreef op LinkedIN na afloop: "Waterveiligheid, Natura 2000 en innovaties. Hoe kunnen deze drie worden gecombineerd? In het kader van het NWO ALLRISK project discussieerden we gisteren bij waterschap Noorderzijlvest over mogelijkheden voor innovatieve dijkversterkingen bij waterschap Noorderzijlvest. Voorbeeldcasus voor de discussie was de Brede Groene Dijk. Annelies Freriks bracht als deskundige de discussie op gang door aan te geven dat het tijd is anders naar de uitvoering van de natuurbeschermingswetgeving te kijken. Meer oog voor de achterliggende doelstelling en noodzaak voor het ontwikkelen van een duidelijke lange termijn visie voor kwelders en Waddenzee."

"De deelnemers aan de workshop vertegenwoordigden de verschillende overheden in het noorden, adviesbureaus, natuurterreinbeherende organisaties, wetenschap, advocatuur en de POV waddenzeedijken. Zij inspireerden me door hun positieve houding en insteek om echt samen te willen werken en te zoeken naar oplossingen die het noorden veiliger en mooier en natuurvriendelijker maken, met ook voor belangen van bewoners en bedrijven. Creatief en ‘out of the box!’ denken."