9 januari 2018

Innovatief en interdisciplinair onderwijs over kinderen in de echte wereld

Cyber bullying. De invloed van migratie op de ontwikkeling van kinderen. Zomaar twee maatschappelijke thema’s die beter te begrijpen zijn wanneer je daar kennis vanuit verschillende vakgebieden bij betrekt. Dat gaan bachelorstudenten doen tijdens een nieuwe interdisciplinaire cursus over kinderontwikkeling.

Een groep docenten en onderzoekers die werkt voor de faculteit Sociale Wetenschappen en het strategische thema Dynamics of Youth ontwikkelt deze bachelorcursus momenteel: Carlijn van den Boomen, Caroline Junge, Jan Boom en Anouk van Dijk. Zij doen dit met ondersteuning van het Facultair Stimuleringsfonds Onderwijs. Carlijn van den Boomen: “We zijn gewend om dit soort thema’s vanuit één invalshoek te benaderen. We kijken bijvoorbeeld wat er met de hersenen gebeurt, of naar de rol van taalontwikkeling, of naar de invloed van de omgeving. Maar in het echte leven loopt dit allemaal door elkaar. In deze cursus gaan we daarom niet alleen multidisciplinair werken met studenten, we gaan die disciplines ook echt met elkaar integreren.”

Lees verder onder de foto.

Studenten bij de Faculteit Sociale Wetenschappen

Het is voor het eerst dat de UU een cursus over ontwikkeling zo breed opzet, vertelt Carlijn van den Boomen. “Hoe kun je studenten zo’n discipline-overstijgende benadering zo goed mogelijk bijbrengen? Dat moesten we eerst onderzoeken. Esther Slot van het Centrum voor Onderwijs en Leren helpt ons daarbij. We zijn nu zo’n anderhalf jaar bezig om ideeën te verzamelen en een geschikte werkvorm te ontwikkelen.”

Het is belangrijk dat studenten oefenen in het overschrijden van de grenzen van hun eigen vakgebied.

Diepte

De uiteindelijke vorm van het onderwijs tekent zich inmiddels af. Carlijn: “Iedere week komt een ander maatschappelijk thema aan bod. Twee docenten verzorgen daar vanuit hun eigen discipline een college over. Vervolgens schrijven de studenten een paper over een zelfgekozen thema waarin ze die disciplines integreren. Dat doen ze in kleine gemengde groepjes, waarin ze interdisciplinair samenwerken.” Het is belangrijk dat studenten oefenen in het overschrijden van de grenzen van hun eigen vakgebied, vertelt Carlijn. “Na twee jaar bacheloronderwijs hebben studenten al een behoorlijk jargon ontwikkeld. Het is belangrijk dat ze ook leren communiceren met studenten uit andere disciplines.” Bang dat het in de cursus aan diepte zal ontbreken, is ze niet. “Het is een derdejaarsvak, dus de studenten brengen al heel wat kennis en vaardigheden mee. Bovendien wordt dit het introductievak van een minor, waarbij we in de andere vakken meer per discipline de diepte ingaan.” De cursus is Engelstalig en wordt internationaal ingestoken. “Er zijn veel buitenlandse bachelorstudenten die hier een semester komen, en ook voor hen is dit een unieke kans om op een nieuwe manier naar kinderontwikkeling te kijken.”

Meisje aan rekstok

Informatie voor docenten

Voor de docenten is deze manier van lesgeven ook nieuw. Daarom bekijken de ontwikkelaars ook hoe docenten zich kunnen voorbereiden op het geven van interdisciplinaire colleges en werkgroepen, vertelt Carlijn. “Dat zal ook relevant zijn voor docenten van andere strategische thema’s. Want hoe geef je onderwijs vanuit verschillende disciplines? En hoe organiseer je het praktisch? Bij wie moet je waarvoor zijn? Hoe kun je studiepunten en docenten uitwisselen? We documenteren zoveel mogelijk, zodat anderen die interdisciplinair onderwijs willen vormgeven hierop verder kunnen bouwen.”

Samen gaan we ervoor zorgen dat alle kleine puzzelstukjes één geheel vormen.
Carlijn van den Boomen

Puzzelstukjes

De komende maanden staan in het teken van de verdere voorbereiding. “Het is zo leuk”, vindt Carlijn, “ik merk dat de cursus steeds meer vorm krijgt. In totaal zullen zo’n twintig docenten bij deze cursus betrokken zijn. Samen gaan we ervoor zorgen dat alle kleine puzzelstukjes één geheel vormen.”

De cursus start in het eerste blok van het studiejaar 2018-2019.

 

Dynamics of Youth

Carlijn van den Boomen is als onderzoeker verbonden aan Dynamics of Youth, een van de vier strategische thema’s van de Universiteit Utrecht. Dynamics of Youth verbindt excellent kinder- en jeugdonderzoek uit alle zeven faculteiten, en zoekt het antwoord op een cruciale vraag voor volgende generaties: hoe kunnen we onze kinderen helpen bij hun ontwikkeling tot gebalanceerde individuen, die zich succesvol kunnen handhaven in een snel veranderende omgeving?

Ook interessant

Remco Veltkamp, programmacommissie Dynamics of Youth: "Dynamics of Youth gaat steeds meer leven in de universiteit."