17 juni 2019

Infrastructuurfonds honoreert vier projecten van bètawetenschappers

Het College van Bestuur heeft financiering toegekend aan vier investeringen in onderzoeksinfrastructuur waarbij onderzoekers van de faculteit Bètawetenschappen betrokken zijn. De vier projecten ontvangen in totaal bijna 3,5 miljoen euro. Het Collega van Bestuur maakte in juni bekend dat in totaal acht voorstellen zijn gehonoreerd, die gezamenlijk 5,9 miljoen euro ontvangen uit het Infrastructuurfonds dat is opgericht om de onderzoekspositie van de Universiteit Utrecht te versterken.

Bètawetenschappers zijn betrokken bij de volgende vier voorstellen:

Lattice Light Sheet Microscope

Dit project gaat de financiering gebruiken voor de aanschaf van een Lattice Light Sheet Microscoop. Deze revolutionaire nieuwe microscopietechniek maakt het mogelijk om snelle, driedimensionale, hoge-resolutiebeelden te maken van cellulaire processen in levende cellen en weefsels. De techniek biedt daarmee voor Utrecht een compleet nieuwe methode om complexe biologische processen te bestuderen, en zal daarnaast ook worden gebruikt voor onderzoek aan complexe (nano)materialen. De Lattice Light Sheet Microscoop zal onderdeel worden van het Biology Imaging Center van het departement Biologie.

Utrecht Metabolism Expertise Centre

  • hoofdaanvrager Celia Berkers (Diergeneeskunde / Scheikunde)
  • toekenning: 904.000 euro

Het Utrecht Metabolism Expertise Centre zal hoogwaardige ondersteuning bieden voor metabolomics. Met de financiering wordt een cellulaire metabolomics-faciliteit opgezet, die bestaat uit een massaspectrometer en een vloeistof-chromatografiesysteem. De positionering van deze faciliteit in de faculteit Diergeneeskunde maakt het mogelijk metabolomics en lipidomics in onderzoeken te combineren.

AI4UU & Data Science HPC Federation: Core Infrastructure and Governance for Campus-wide AI

  • deelname van onder andere Johan Jeuring (Informatica) en Joost de Graaf (Natuurkunde)
  • hoofdaanvrager UMC Utrecht en faculteit Sociale Wetenschappen
  • toekenning: 610.000 Euro

De nieuw op te zetten AI4UU-faciliteit zal implementatie van kunstmatige intelligentie, en in het bijzonder deep neural networks, in de IT-infrastructuur van Universiteit Utrecht mogelijk maken. Recente ontwikkelingen in kunstmatige intelligentie bieden grote kansen voor educatie en onderzoek binnen de hele universiteit. Deze AI4UU-faciliteit is onderdeel van de eveneens nieuw op te richten Data Science HPC Federation, die onderzoekers in staat stelt kunstmatige intelligentie en high performance computing (HPC) eenvoudig binnen hun eigen onderzoeksgroep toe te passen.

Mass Spectrometry Imaging

Met de toegekende financiering zullen de onderzoekers een mass spectrometry imaging (MSI)-instrument aanschaffen. Deze massaspectrometrie-techniek maakt het mogelijk in biologische weefsels eiwitten, peptides, lipides en zogeheten small molecule-medicijnen te lokaliseren op basis van hun moleculaire massa. MSI kan zo gebruikt worden om de rol van deze stoffen in biochemische processen en ziekten te bestuderen, maar ook om de verdeling ervan te vergelijken met de structuur van het weefsel en de cellen. Het instrument zal in het UMC Utrecht worden geplaatst.