Informatie voor dierenartsen over de verschillende vaccins werkzaam tegen RHD

Bijgewerkt tot 15 februari 2018 11.00u.

In de EU zijn momenteel vier vaccins beschikbaar die bescherming bieden tegen RHD2: Filavac Variant® en Filavac RHD KC+V® uit Frankrijk, Novarvilap® en Eravac emulsie® (is gelijk aan Cunipravac RHD Variant® ) uit Spanje.

In Nederland zijn momenteel 2 vaccins tegen RHD2 geregistreerd, te weten Eravac emulsie® en Filavac RHD KC+V®. De registratie voor beide vaccins betreft de actieve immunisatie van vlees- en fokkonijnen vanaf 30 dagen oud om sterfte als gevolg van het viraal hemorragisch syndroom virustype 2 (RHDV2) te verminderen. Filavac KC+V® heeft ook een registratie voor RHD1. Volgens de cascaderegeling dient één van beide vaccins gebruikt te worden bij hobbykonijnen ter bescherming tegen RHD2.

Beide vaccins zijn beschikbaar bij de diverse groothandels. Cunipravac® wordt inmiddels niet meer door de Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde geleverd.

Productinformatie vaccins tegen RHD1 en/of RHD2


Omdat er veel vragen binnenkomen van collega's uit het land over de verschillende vaccinaties is hierboven een overzicht te vinden van de diverse vaccins tegen RHD1 en/of RHD2, inclusief de belangrijkste producteigenschappen van deze vaccins.

Entschema tegen RHD2

Het geadviseerde entschema tegen RHD2 voor hobbykonijnen is als volgt:

  • Bij konijnen tussen 30 dagen en 10 weken oud bij de eerste enting, dient 6 weken na de initiële enting een booster gegeven te worden. 
  • Bij konijnen ouder dan 10 weken bij de eerste enting hoeft geen booster gegeven te worden.
  • Wel blijft iedere 9-12 maanden een enting noodzakelijk, afhankelijk van het vaccin wat gegeven wordt en de infectiedruk (zie overzicht diverse vaccins).

Eravac® biedt geen bescherming tegen RHD1. Filavac KC+V® wel.

Meer weten?

Heeft u als dierenarts verdere vragen over de vaccins, dan kunt u contact opnemen met de Apotheek Diergeneeskunde via apotheek.vet@uu.nl of met één van de specialisten via het KIESUKG-servicenummer.

Lees ook onze uitgebreide berichtgeving over VHD/RHD en de acute sterfte onder konijnen, inclusief adviezen en achtergronden.