11 juli 2016

UU-hoogleraar Braakman wordt voorzitter van domein Exacte en Natuurwetenschappen

Ineke Braakman benoemd in bestuur NWO

Ineke Braakman

Prof.dr. Ineke Braakman, hoogleraar Cellulaire Eiwitchemie, wordt op 1 januari 2017 voorzitter van het nieuwe domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). “Het zittende bestuur van NWO is verheugd over de nieuwe benoemingen en zal zich van harte inzetten om in goed overleg met het nieuwe bestuur vorm te geven aan een soepele en spoedige overdracht in het najaar”, aldus Jos Engelen, voorzitter van het Algemeen Bestuur van NWO.

NWO heeft een belangrijke stap gezet in de verandering naar een nieuwe organisatie met een nieuwe bestuursstructuur. De leden van de nieuwe Raad van Bestuur, die per 1 januari 2017 aantreedt, zijn bekend. Naast de begin juni aangekondigde nieuwe voorzitter van NWO prof.dr. Stan Gielen, zal de Raad van Bestuur bestaan uit een portefeuillehouder Bedrijfsvoering en Financiën en vier wetenschappelijke leden, die na aanpassing van de NWO-wet elk voorzitter worden van de toekomstige domeinbesturen. Deze vier wetenschappelijke leden zijn prof.dr. Ineke Braakman (Universiteit Utrecht), prof.dr. Jeroen Geurts (VU Medisch Centrum), prof.dr.ir. Jaap Schouten (TU Eindhoven) en prof.dr. Wim van den Doel (Universiteit Leiden). Drs. Caroline Visser wordt bestuurslid met de portefeuille Bedrijfsvoering en Financiën. De leden van de nieuwe Raad van Bestuur treden in functie op 1 januari 2017.

Over Ineke Braakman

Prof.dr. L.J. (Ineke) Braakman (1960) wordt op 1 januari 2017 de voorzitter van het nieuwe NWO Domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW). Zij is sinds 2000 hoogleraar cellulaire eiwitchemie aan de Universiteit Utrecht (Bijvoet Centrum voor Biomoleculair Onderzoek) en bestudeert de vorming van eiwitten in onze cellen en de mogelijke afwijkingen daarin die kunnen leiden tot ziekten als Cystic Fibrosis, Alzheimer en ALS. Zij studeerde farmacie aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar ze tevens promoveerde in de farmacologie op het onderwerp ‘Hepatocyte heterogeneity in organic cation transport’. Tijdens haar post-doc onderzoek aan de Yale universiteit deed ze ruim vier jaar ervaring op in de moleculaire celbiologie. In de loop der jaren ontving ze meerdere malen financiering van NWO voor haar onderzoek, van NWO-CW (waaronder Innovatiefonds Chemie) en NWO-ALW alsook ZonMw TOP.

Braakman heeft ruime ervaring in diverse besturen in binnen- en buitenland. Van 2003-2006 en 2012-2013 maakte ze deel uit van het bestuur van het departement Chemie van de Universiteit Utrecht. Daarnaast was ze onder andere co-voorzitter van de commissie-Dijkgraaf die in 2014 het visiedocument 2025 Chemistry and Physics: Fundamental for our Future opstelde en lid van de commissie welke de implementatie van het sectorplan Natuur- en Scheikunde monitorde (commissie Breimer). Tussen 2006 en 2012 maakte ze deel uit van het bestuur van gebied Chemische Wetenschappen van NWO.

Meer over Ineke Braakman

Nieuw NWO: nieuwe organisatie en nieuwe bestuursstructuur

De organisatie van NWO wordt efficiënter en transparanter ingericht. De huidige negen gebieden waaruit NWO tot nu toe bestaat worden geclusterd tot vier domeinen: Exacte en Natuurwetenschappen (ENW); Toegepaste en Technische wetenschappen (TTW); Sociale en Geesteswetenschappen (SGW) en Zorgonderzoek en Medische wetenschappen (ZonMw). Tevens worden de instituten ondergebracht in een institutenorganisatie. Per 1 januari 2017 start de organisatie met de nieuwe organisatiestructuur en treden de leden van de nieuwe Raad van Bestuur aan. Na aanpassing van de NWO-wet worden Ineke Braakman, Jaap Schouten en Wim van den Doel domeinvoorzitter van respectievelijk ENW, TTW en SGW. Geurts begint per 1 januari als voorzitter van het zelfstandige ZonMw, waarvan de integratie als vierde domein binnen NWO voorzien staat voor begin 2019.

De toekomstige Raad van Bestuur van NWO fungeert als collegiaal bestuur en wordt verantwoordelijk voor de integrale strategie en programmering van de organisatie en de budgetverdeling over de domeinen en instituten. Zo kan NWO zich meer dan nu strategisch positioneren, wint ze aan besluitvaardigheid en organiserend vermogen, kan ze middelen flexibeler inzetten en gaat ze meer werken vanuit één samenhangende programmering.

In het nieuwsbericht van NWO leest u meer over de leden van de nieuwe Raad van Bestuur van NWO en de benoemingsprocedure.