Incubators zorgen voor effectievere veranderprocessen bij startups

Promotieonderzoek

Chris Eveleens
Chris Eveleens

Chris Eveleens onderzocht of bedrijfsincubatie - met als doel startupontwikkeling te verbeteren - daadwerkelijk een structurele bijdrage levert aan de prestaties van een startup. Nederland telt ruim 65 bedrijfsincubatoren en ook de literatuur laat zien dat incubatie allerlei voordelen heeft. Maar onder welke condities, en waarom? Het Centre for Entrepreneurship sprak met Eveleens over zijn bevindingen.

Startups en incubatie

Startups zorgen voor economische groei en werkgelegenheid en bieden innovatieve oplossingen voor grote en kleine problemen. Althans, dat is het beeld dat veel mensen bij een startup hebben. In de praktijk is het slagingspercentage onder startups bijzonder klein. Bedrijfsincubatoren proberen het aantal succesvolle startups te verhogen door startende ondernemers te helpen bij hun ontwikkeling.

Hiervoor begeleiden bedrijfsincubatoren startups op een assertieve manier. Enerzijds worden startup gefaciliteerd met zaken waar een beginnend bedrijf vaak nog geen geld voor heeft, zoals kantoorruimte en juridisch advies, en toegang tot het netwerk van mentoren en investeerders. Anderzijds zorgt de incubator proactief voor stevige coachingssessies en doorlopend voorgehouden spiegels, bijvoorbeeld als een ondernemer heilig blijft geloven in een businessmodel dat onsuccesvol blijkt.

Incubatie leidt tot betere bedrijfsprestaties

Onderzoek onder 269 startups die zich hadden aangemeld voor twee Nederlandse incubators, laat zien dat bedrijfsincubatie inderdaad tot betere bedrijfsprestaties leidt. De geïncubeerde startups presteerden na enkele jaren significant beter dan de startups die waren afgewezen, zelfs na correctie voor de kwaliteit van de startup bij aanmelding.

Wisselwerking versnelt ontwikkeling

Eveleens concludeerde dat juist de mix aan incubatordiensten, met een wisselwerking tussen faciliteren en interveniëren, bijdraagt aan de succesvolle ontwikkeling van een startup. Incubators spelen een cruciale rol in het wegnemen van vooringenomenheden bij ondernemers – Eveleens noemt het biases. Naast onwetendheid, het negeren van alternatieve businessmodellen en koste wat het kost vast blijven houden aan het eigen model, identificeerde hij twijfel (‘koudwatervrees’) en verwarring (een verlammende reactie op een overvloed aan mogelijkheden) als cognitieve belemmeringen.

Door in een strenge rol te kruipen zorgen incubators ervoor dat startups actief aan de slag gaan met die belemmeringen, terwijl tegelijkertijd de faciliteiten voorhanden zijn om door te pakken. “Dit werkt alleen als een ondernemer zich kan laten leiden en openstaat voor verandering, en de incubator zich focust op het veranderproces”, aldus Eveleens. “Een incubator moet een leerproces accommoderen waar de ondernemer beter van wordt.”

Promotie

Chris Eveleens verdedigt zijn proefschrift Interfering with innovative entrepreneurship: How business incubation impacts the performance of start-ups aanstaande vrijdag 13 september in het Academiegebouw.